Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Koncert duhovnih skladbi u izvedbi dubrovačkih klapa i crkvenih zborova

Koncert duhovnih skladbi u izvedbi dubrovačkih klapa i crkvenih zborova
Dubrovnik, 30. ožujak - 20:00
Crkva Male braće

Sudionici: Klape: Amfora (ž), Linđo FA (ž), Cavtajke (ž), Skontradura (ž), Atlant (m), Oštro (m), Subrenum (m), Zborovi: Zbor Umjetničkog centra Luke Sorkočevića, Pjevački zbor župe Sv. Križa i Zbor župne crkve Sv. Nikole u Čilipima Priredio: Krešimir Magdić I ove godine je, nastavljajući tradiciju, dubrovački skladatelj i istraživač glazbene baštine i dalmatinskih narodnih napjeva Krešimir Magdić organizirao nastup ponajboljih dubrovačkih klapa i crkvenih zborova koji će u prekrasnom ambijentu franjevačke crkve Male braće izvesti poznate duhovne skladbe.

Podijeli: