Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Krešimir Magdić

skladatelj i dirigent
Rođen u Zagrebu 13. siječnja 1952. godine. 1960. g. seli se s obitelji u Dubrovnik gdje nakon završene Srednje i Više pomorske škole stiče stručni naziv inženjera pomorsko-nautičke struke, te nakon pripravničkog plovidbenog staža polaže stručne ispite za zvanje pomorskog časnika trgovačke mornarice. Tijekom školovanja ne zanemaruje ni svoju naglašenu sklonost prema glazbi. Tako usporedno s navedenim izučava violinu u klasi prof. Žarka Grega u Umjetničkom školskom centru Luke Sorkočevića, a potom završava prvi stupanj i apsolvira drugi stupanj studija Violine i glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Zdravka Cobenzla. Od 1978. do 1993. ravna glazbenim sekcijama Folklornog ansambla Linđo u Dubrovniku. Domovinski rat provodi kao glazbenik i hrvatski branitelj zajedno sa svojim sugrađanima u opkoljenom i granatiranom Dubrovniku, u kojem periodu sklada i praizvodi svoju oratorijsku inkantaciju „Hommage a` S. S. Kranjčević“(stavci „Misao svijeta“ i „Mojsije“). Od 1994. stalno je zaposlen na radnom mjestu viola-tutti u Dubrovačkom simfonijskom orkestru, te narednih desetak godina honorarno obnaša posao urednika narodne glazbe na Hrvatskom radiju. Od 1994. godine dirigent je tamburaškog zbora na svečanim božićnim bogoslužjima u dubrovačkoj crkvi Svih Svetih – „Domino“. Osnivač je i voditelj klapa „Maestral“ (1969. – 1978.), Linđo „N“, (od 1978. – 2010.) te Ansambla za hrvatsku ranu glazbu „Cappella Ragusina“ (od 1983. – 2010.). Aktualni je glazbeni voditelj klapa „Oštro“ (od 2004.) i „Subrenum“ (od 2009.). Na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu prisutan je od 1970., te na ovom, kao i na drugim festivalima (Dani duhovne glazbe CRO Patria – Split, Klape Gospi Sinjskoj....) u različitim natjecateljskim kategorijama osvoja brojne festivalske nagrade. Kao autor, glazbeni voditelj i član klape „Linđo N“ predstavljao je klape s područja Dubrovačke biskupije u Pohodima Festivala dalmatinskih klapa Omiš Kaptolu (1994) i Poglavaru Rimokatoličke crkve Ivanu Pavlu II. (Rim/Vatikan 1997). Na FDK u Omišu priređuje tri Autorske večeri (1988, 1999 i 2004). Posebno skrbi o hrvatskoj crkvenoj glazbenoj baštini, prikupivši i obradivši stotinjak marijanskih, korizmenih, uskrsnih i božićnih pjesama i kolendi, o čemu svjedoče brojni koncertni programi, nosači zvuka i četiri dokumentarna filma u produkciji HRT. Član je više strukovnih udruga i društava. Dobitnik je više strukovnih i društvenih priznanja među kojima se po značaju izdvajaju: „Jubilarna spomen-plaketa 1000. Feste sv. Vlaha/Dubrovnik 972.-1972.“,1972.; „Jubilarna spomen-plaketa Dubrovnik koncerta“, 1984.; „Plaketa Dubrovnika“, 1989.; Nagrada „Orlando“ za najbolje glazbeno ostvarenje na 42. dubrovačkom ljetnom festivalu, 1991.; „Plaketa Hrvatske glazbene unije“, 1999.; Priznanje FDK Omiš „Omiška stina“, 2004.; Nagrada Instituta hrvatske glazbene industrije „Porin“ za najbolju folklornu pjesmu, 2007.; „Plaketa Hrvatskog društva skladatelja“, 2008.; „Nagrada Dubrovačko-neretvanske županije“, 2009.; „Nagrada za životno djelo Dubrovačko-neretvanske županije“, 2012. Za svoj cjelokupni rad Krešimir Magdić je 2008. godine odlikovan „Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića“.
Krešimir Magdić
Krešimir Magdić