Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Bernardin Škunca

svećenik, teolog, liturgičar
Fra Bernardin Škunca, svećenik je franjevac, rođen u Novalji na Pagu 12. 11. 1937. Osnovnu školu završio je u Novalji, a Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju „Vicko Zmajević“ u Zadru. Teologiju je studirao u Makarskoj, a diplomirao je na Teološkom fakultetu u Ljubljani. Pastoralnu psihologiju specijalizirao je na Centru AMAR u Parizu, a magistrirao je pastoralnu liturgiju na Katoličkom institutu u Parizu 1967. godine. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1980. godine doktorirao je na području teologije sa specijalizacijom iz pastoralne liturgije. Autor je mnoštva radova objavljenih u različitim zbornicima, a suradnik je više časopisa. Preveo, priredio i uredio je više knjiga, a sam je autor romana „Mirotvorac u Bolonji“ za koji je dobio godišnju nagradu za književnost i umjetnost „August Šenoa“ Matice hrvatske 2008. Trenutno radi na dvjema knjigama: roman „Ispovijesti Franje Asiškoga“ te „Čežnja za gledanjem Kristova lica“. Kao redovnik franjevac vršio je različite službe u odgoju i formaciji; tri puta je vršio službu generalnoga vizitatora (dva puta u franjevačkoj provinciji Svetoga križa u Sloveniji, jedan put u franjevačkoj provinciji Svetih Ćirila i Metoda u Hrvatskoj); u dva mandata obnašao je službu provincijalnoga ministra Franjevačke provincije Svetog Jeronima, Zadar. Bio je profesor liturgike i sakralne umjetnosti na Teologiji u Splitu te na Visokoj teološko-katehetskoj školi u Zadru. Liturgijsku duhovnost predavao je na Institutu za kršćansku duhovnost KBF-a u Zagrebu, a predmet „Kultura duha“ predavao je na Razrednoj nastavi Filozofskoga fakulteta u Zadru (sada Sveučilišta u Zadru). U trajanju od četrnaest godina (1989.- 2003.) bio je pročelnik Hrvatskoga instituta za liturgijski pastoral Hrvatske biskupske konferencije sa sjedištem u Zadru i glavni urednik liturgijsko-pastoralnog časopisa “Živo vrelo“. Bio je član nacionalnih i biskupijskih tijela za liturgiju i umjetnost u krugu Katoličke Crkve u Hrvatskoj, član je i u jednom mandatu je bio i pročelnik Zadarskoga stola Družbe „Braća hrvatskoga zmaja“. Sada boravi u Franjevačkom samostanu u Hvaru. Bavi se pisanjem.
Bernardin Škunca
Bernardin Škunca