Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Josip Blažević

svećenik, teolog
Josip Blažević rođen je 16. ožujka 1969. u Šiškovcima od roditelja Ane i Marka Blaževića. Osnovnu školu završio je u Cerni, a srednju u Vinkovcima. U Hrvatskoj provinciji sv. Jeronima franjevaca konventualaca privremene zavjete položio je 25. kolovoza 1991. godine u Cresu, a svečane 4. listopada 1994. u Zagrebu. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1995., a za svećenika je zaređen 29. lipnja 1996. godine u Zagrebu. Od 1996. do 2000. djeluje kao župni vikar u župi sv. Antuna Padovanskoga u Zagrebu. Studij fundamentalne teologije upisuje 2000. godine na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu gdje i magistrirao 2002. s temom "La fede come terapia", te upisao doktorat. Na redovitom kapitulu Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca 2006. godine izabran je za definitora i magistra bogoslova, a od 2007. obnaša i službu magistra postulanata. Nakon povratka u domovinu, a do izbora u upravu Provincije, obnašao je službu župnog vikara u župi Bezgrešnog Srca Marijina, Vinkovci (Novo Selo). Jedan je od najboljih poznavatelja istočnjačke duhovnosti i novih religioznih pokreta u Hrvatskoj. Dugogodišnji je suradnik Glasnika sv. Antuna Padovanskog Veritasa", te autor nekoliko knjiga. Na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu Josip Blažević je u veljači 2008. godine obranio doktorsku disertaciju s temom "Iskustvo ljudskog tijela u međukulturalnom kontekstu". Obrani doktorske disertacije nazočili su ministar provincijal Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca o. Đuro Hontić, roditelji dr. Blaževića, subraća koja su stigla iz Hrvatske, kao i ona na studiju i službi u Rimu, odnosno Vatikanu.
Josip Blažević
Josip Blažević