Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Nevenka Nekić

povjesničarka umjetnosti, književnica
Nevenka Nekić rođena je u Zagrebu 8. svibnja 1942. godine. Na Pedagoškoj akademiji završila je grupu povijest i hrvatski jezik, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu povijest i bibliotekarstvo. Službovala je kao profesor u Karlovcu, Zagrebu i nekim manjim mjestima u Hrvatskoj. Predavala je povijest, hrvatski jezik, povijest umjetnosti, tehniku znanstvenoga rada i grupu predmeta INDOK-sistemi. Od 1978. službovala je kao profesor u Klasičnoj gimnaziji i Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Tu je umirovljena 2000. godine. U književnosti se javila 1978. novelom Jedan dan maloga čovjeka i od toga vremena neprekidno surađuje u raznim časopisima kao što su: Forum, Obnovljeni život, Marulić, Svjetlo, Hrvatska revija, Fokus, Nastavni vjesnik, Hrvatska misao, Hrvatska obzorja, Nova Istra, Ognjište, Hrvatski književni list, More, Glas muzealaca, Lička revija, Hrvatsko slovo, Republika, Omanut, Klasje naših ravni, Đakovački vezovi, Hrvatski glasnik Kotor, Kolo, i drugi. Piše pripovijetke, novele, eseje iz područja likovne umjetnosti i književnosti, polemičke i političke članke, pjesme, drame, putopise, romane i lirsku prozu. Također se bavi povijesnim tekstovima te je do sada objavila dulje rasprave o banu Jelačiću, Eugenu Kvaterniku, Ruđeru Boškoviću, Josipu Juraja Strossmayeru, Eugenu Kumičiću, Imbri Tkalcu te slovačkim piscima i osobama povezanim uz Hrvatsku: leksikografu Ivanu Branislavu Zochu, Janu Janku Tomboru, Janu Vojtašaku, sv. Marku Križevčaninu, Andreju Hlinki, Jozefu Cigeru Hronskom, Milanu Rastislavu Štefaniku i drugima. Autorica sudjeluje kritičkim osvrtima u promicanju književnosti iseljenih Hrvata i tajnica je u Sekciji DHK za proučavanje književnosti u hrvatskom iseljeništvu (čileanska književnost, vojvođanski krug, gradišćanski književni krug). Bila je jedna od urednica listova Hrvatska domovina i Ognjište. Do sada je objavila sljedeće knjige: Život i djelo dr. Antuna Bauera, Đakovo, 1992.; Moja mala suputnica iz Pregrade, lirski zapisi, Pregrada, MH, 1994.; Ruđe iz Dubrovnika, tri pripovijetke, Zagreb, NKG , 1995.; Bračka kvadrifora, pripovijetke, Zagreb, KS, 1995.; Legende, kronike i zapisi, Zagreb, HDSP, 1997.; Grad-zvijezda, pripovijetke, Karlovac, Ogranak HPEU, 1998.; Vukovarske elegije, pripovijetke, Zagreb, HKD sv. Jeronima, 1999.; Croatia petrea, (zbirka pjesama), Mostar, Ogranak MH i drugi, 2000.; Juraj Batelja – Nevenka Nekić, Slavetićkom i svetojanskom kraju u pohode, Zagreb, 2000.; Trinaest strašnih priča i jedna groteska, Zagreb, 2001.; Uspomene iz Slovačke, Zagreb, M. Slovačka, 2002.; Ispovid Marije Mijatove sestri Grgici, drama, 2002.; Raosov zbornik, Imotski, 2005.; Juraj Batelja – Nevenka Nekić, Stepinčevim stopama po rodnome kraju, Zagreb, 2003.; Poljubac antike, pripovijetke, Split, Naklada Bošković, 2003.; Tajne sfere, pripovijetke, Split, Naklada Bošković, 2004.; Susret u Emausu, (roman o Stepincu), Zagreb, J. Batelja i Stepinčeva zaklada, 2004.; Anđeo tame, (zbirka poezije), Vukovar, MH, 2004.; Dani u Danskoj, (putopis), Zagreb, HPEU, 2005.; Šetnja s carskom maskom, pripovijetka i slikovnica, Split, Naklada Bošković, 2005. (knjiga za djecu); Hobotnica, roman, Split, Naklada Bošković, 2006.; Monografija Kipar Mile Grgas, Zagreb, ITG, 2006., Stotine godina visovačke samoće, zbirka pripovjedaka, Split, Naklada Bošković, 2007.; Kardinalovo srce, roman, Split, Verbum, 2008.; Ruđer Bošković, biografsko-literarno djelo, Split, Naklada Bošković, 2008., Hobotnica II., roman, Naklada Bošković, Split, 2009., Demon i Sveta Krv, roman, Verbum, Split, 2009., Gospodična i drug, zbirka pripovijedaka, Zagreb, 2009., Burik, roman, Tovarnik, 2009.,Književni ogledi, Zagreb, ITG, 2010., Svjedoci života i smrti Ivana Burika, dokumenti, priredila, Zagreb-Tovarnik, 2011., Začarani dvorci Hrvatskoga zagorja, pripovijetke, Zagreb, ITG, 2011., Zbornik Vukovar, znanstveni tekstovi, priredila, Zagreb, ITG, 2011., Burik, prijevod romana na talijanski jezik, Zagreb,-Tovarnik, 2012.,Jean ili miris smrti, roman,Zagreb-Tovarnik, 2012., Otok svjetionik, pjesme, Zagreb, DHK, 2012. Od tih tridesetak knjiga većina pripada lijepoj književnosti, ili dokumentarnim sadržajima, dok se prva bavi značajem dr. Antuna Bauera, poznatoga Vukovarca, donatora i osnivača brojnih galerija i muzeja u Hrvatskoj. Monografija o kiparu Mili Grgasu stručni je tekst iz područja likovne umjetnosti. Roman Susret u Emausu doživio je drugo izdanje u Mostaru 2006., te treće i četvrto pod nazivom Kardinalovo srce u izdanju splitskog Verbuma 2008. U tisku se nalaze knjige: monografija o slikarici Ani Mariji Botteri Peruzović, Hrvatske heroine, Kotorska trilogija, Moja dva stoljeća. U Hrvatskoj Paneuropskoj uniji Nevenka Nekić kustosica je likovnih događanja, autorica stotinjak kataloga i organizacije izložaba. Posebno se posvetila slikarima iz obitelji Botteri i Peruzović te Ivanu i Mariji Fanuko. O njenoj literaturi pisali su do sada brojni kritičari: Petar Šegedin, Slobodan Novak, Dubravko Horvatić, Đurđica Ivanišević, Hrvojka Mihanović Salopek, Nedjeljko Mihanović, Siniša Vuković, Agneza Szabo, Zlatko Tomičić, Svevlad Slamnig, Mislav Ježić, Božidar Petrač, Mato Marčinko, Nenad Valentin Borozan, Sanko Rabar, Bogdan Malešević, Đuro Vidmarović, fra Andrija Nikić, Zdravko Nikić, prof., dr. Ilija Drmić, Stjepan Galić, dr. Juraj Batelja i drugi. Nevenka Nekić surađuje na Hrvatskom radiju, Katoličkom radiju, Hrvatskoj televiziji. Priređuje putopisne, povijesne i literarne teme. Do sada je ostvarila kao scenaristica pedeset i šest dokumentarnih filmova iz kulturne baštine hrvatskoga naroda u okviru Obrazovno-znanstvenoga i Dokumentarnoga programa HRT–a, (Povijest ženskim rukopisom, Legende i kronike), kao i niz emisija iz povijesti i literature na raznim radio¬postajama. Posljednja suradnja s HRT-om je film Čika i Vekenega, kao i 30 filmova u nizankama Hrvatsko podmorje i Ušća hrvatskih rijeka. Film o kiparu Mili Grgasu samostalno je autorsko djelo – scenarij i režija..Film »Draga Gospa Ilačka» dobio je prvu nagradu na Festivalu sakralnoga filma na Trsatu 2010. godine prema scenariju Nevenke Nekić, a u režiji Branka Ištvančića. Nevenka Nekić se bavi slikarstvom i do sada je imala tridesetak samostalnih i skupnih izložaba. Sama je likovno opremila neka svoja književna djela. Nevenka Nekić je nagrađena 1998. Državnom nagradom Republike Hrvatske Ivan Filipović za djelatnost na polju odgoja i kulture. Primila je Posebnu nagradu za Serra priču u godini 2001., (Društvo hrvatskih književnika). Dobitnica je Raosove nagrade za monodramu u godini 2002. Dobitnica je Posebne nagrade za Serra priču u 2003. godini. Dobitnica je prve nagrade za Serra priču 2005. Primila je drugu nagradu na Pasionskim danima 2007. za roman Čudo u Središtu svijeta (posvećen Ludbregu i Krvi Kristovoj, a objavljen u Verbumu pod naslovom Demon i sveta krv), kao i nagradu Dubravko Horvatić za prozu 2007. Godine 2012. dobila je počast Općinskoga vijeća Tovarnik kao počasna građanka grada Tovarnika. Godine 2012. postala je članicom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u iseljeništvu(Švicarska). Članicom je Društva hrvatskih književnika, ( jedan mandat Upravnoga odbora DHK), Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne, Matice hrvatske, Društva hrvatsko-slovačkoga prijateljstva, Matice slovačke, Društva Napredak, dopredsjednica je Hrvatske Paneuropske Unije. Knjiga Vukovarske elegije prevedena je u SAD-u na engleski jezik, pjesme su joj prevođene na slovenski i njemački jezik. Roman Burik preveden je na talijanski jezik. Nevenka Nekić prevodi sa slovenskoga i njemačkoga jezika. Zastupljena je u antologijama: Hrvatska uskrsna lirika od Kranjčevića do danas, Zagreb, 2001., Hrvatski putopis od 16. stoljeća do danas, Zagreb, 2002., Dunav u hrvatskom pjesništvu, Zagreb, 2005., Seid ein Gesprach, Eisenstadt, 2004., Pobratimstvo lica u svemiru(Pjesnici Tinu Ujeviću), Split- Sarajevo, 2005.,Susret riječi, Bedekovčina, 2005. Jezik i hrid, Pisana riječ članova DHK HB, Zagreb- Mostar, 2005., Vrazova Ljubica, Samobor, 2006., 2007., 2008., Naša velečasna maslina, Split, 2006., Anđeo u katedrali ,Split, 2007., Vjetar u grivi, Đakovo, 2006., Hrvatske marijanske pjesme, Široki Brijeg- Zagreb, 2006., Krist u hrvatskom pjesništvu od Jurja Šišgorića do naših dana, Split, 2007., Vedri Vidra, Split- Dubrovnik, 2008., Kruh i vino, Zagreb, 2009. i drugima, kao i u Povijesti hrvatske književnosti Dubravka Jelčića, Zagreb, 2004. Uvrštena je u relevantnu Hrvatsku književnu enciklopediju, 2011., te u Karlovački leksikon, Zagreb, 2008. Nevenka Nekić sudjeluje znanstvenim prilozima na simpozijima– pr. O J. J. Strossmayeru, Zdenki Marković, Matku Peiću (Dani Dobriše Cesarića u Požegi), Andreju Hlinki, Mariološkom kongresu u Rimu 2004., Danima iseljeničke književnosti u Rovinju, Dani fra Ivana Krstitelja Bačića na Visovcu, Neretvanski susreti- Ivo Lendić 2008. i drugima. Nevenka Nekić je priredila niz knjiga među kojima su: Spomen-knjiga o stopedesetoj obljetnici osnivanja Udruge sv. Vinka Paulskoga u Republici Hrvatskoj( 2009., Zagreb, N.N.i Katica Nožina –Balić); Zbornik vlč. Ivan Burik-svjedok vjere, mučenik crkve (Stradanje Tovarnika i tovarničke župe 1991. godine,)Tovarnik, 2011.); Svjedoci života i smrti Ivana Burika, Tovarnik, 2011.; Josip Horvat: Pučka monografija hrvatskih povijesnih grbova i zastava, Zagreb, 2011. i druge. Monodrama Ispovid Marije Mijatove sestri Grgici izvedena je na Trećem programu Hrvatskoga radija 2007. godine. Neki tekstovi Nevenke Nekić ušli su u čitanke za šesti i osmi razred osnovne škole te gimnazije. Nevenka Nekić živi i radi u Zagrebu.
Nevenka Nekić
Nevenka Nekić