Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Ljubomir Gudelj Velaga

povjesničar
Ljubomir Gudelj, rođen 1965. u Imotskom, diplomirao povijest umjetnosti i povijest na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1995. zaposlen u Muzeju HAS, danas kao viši kustos. Kao voditelj i suradnik radio na četrdesetak arheoloških lokaliteta među kojima su Dioklecijanov akvedukt na Bilicama, Crkvine i kasnosrednjovjekovno groblje Crljivica u Cisti, nalazište kod crkve sv.Mihovila u Prološcu Donjem, ranokršćanski kompleks u Otinovcima kod Kupresa, utvrda Čačvina kod Trilja, Crkvina u Biskupiji, nalazište kod srednjovjekovne crkve sv. Ivana u Uzdolju kod Knina,… Autor je više stručnih radova o spomenutim lokalitetima te izložbe o slikaru Bartolu Petriću. Publikacijama Tvrđava Čačvina i knjigom Od svetišta Mitre do crkve sv. Mihovila, obznanio je rezultate rada u Čačvini i Prološcu donjem, a iste izložbe bile su sastavnicom izložbe Dalmatinska Zagora neponata zemlja, projekta galerije Klovićevi dvori.
Ljubomir Gudelj Velaga
Ljubomir Gudelj Velaga