Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Marijana Petir

Teologinja, saborska zastupnica
Rođena je 4. listopada 1975. u Kutini. U Zagrebu je diplomirala biologiju i ekologiju 2000. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a 2003. diplomirala je teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. 2004. upisuje poslijediplomski specijalistički studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Management neprofitnih organizacija i socijalno zagovaranje. Bila je viša stručna suradnica u Ekonergu-Institutu za energetiku i zaštitu okoliša Zagreb, na projektu uvođenja biodizela u javni gradski promet grada Zagreba i Osijeka, bila je i zamjenica županice Sisačko-moslavačke županije. Od 2008. godine zastupnica je HSS-a u Hrvatskom saboru, u kojem obnaša više dužnosti: predsjednica Odbora za zaštitu okoliša, članica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, članica Odbora za međuparlamentarnu suradnju, članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru Republike Hrvatske - Europske unije, članica Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe i zamjenica člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Članica je i aktivistica Hrvatske seljačke stranke od 1990., a u toj stranci obavlja različite dužnosti. Između ostalog predsjednica je ekološke udruge «Zeleni Moslavine»; područje rada: zaštita voda i kampanja protiv GMO, voditeljica je i glasnogovornica Antinuklearne kampanje u Moslavini, članica je Hrvatskog bioetičkog društva, Hrvatske udruge za odnose s javnošću itd. Osobito je aktivna na polju zaštite okoliša, ženskih prava, bioetičkih pitanja te odnosa s javnošću i komunikacijskih strategija.
Marijana Petir
Marijana Petir