Marija Buzdovačić

sopranistica
Srednju glazbenu školu “Josip Hatze“, smjer solo pjevanje, završila je u klasi prof.Sanje Madunić, te klasičnu gimnaziju u Splitu. 2005. godine upisuje Umjetničku akademiju u Splitu, smjer solo pjevanje u klasi prof. Cynthie Hansell-Bakić, a daljnji studij nastavlja 2007. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, smjer solo pjevanje u klasi prof. Vlatke Oršanić. 2009. godine završila preddiplomski studij solo pjevanja i stekla akademski naziv BACCALAUREA MUZIKE. 2010. godine upisala diplomski studij (5. godina) u klasi prof. Vlatke Oršanić na izvođačkom smjeru, operni modul. Usavršavala se na seminarima poznatih pedagoga za lied i operu Giorgia Suriana, Vlatke Oršanić, Marvina Keenzeja, Gerharda Zellera i dr. VAŽNIJI NASTUPI I NATJECANJA 2009. W. A. Mozart: “Die Zauberflöte“ , KD Lisinski (uloga Papagene i Prve dame) 2009. Koncert mladih opernih pjevača “Hommage Milki Trnini“, HNK Zagreb 2009. “IV dani Josipa Kašmana“, Mali Lošinj 2009. G. Wirth: “Missa Apostolica“ , Wien, Varaždin i HGZ (solo sopran) 2009. Nekoliko zapaženih nastupa u emisiji “Zdravko Šljivac predstavlja mlade umjetnike“ , te finalistica stipendije HRT-a i Erste banke 2008. G. Donizetti: “L'elisir d'amore“ , zagrebačko kazalište Komedija (uloga Adine) 2007. Večer mladih solista, Foyer HNK Split 2007. E. Ionesco: “Ćelava pjevačica“ , HNK Split (uloga Ćelave pjevačice) 2006. J. S. Bach: “h-moll Messe“ , samostan Gospe od Zdravlja u Splitu i nekoliko nastupa izvan Splita ( komorni orkestar Umjetničke akademije u Splitu ) Od 2009. Članica “Zagrebačkog opernog studija“ u čijoj produkciji ostvarila nekoliko nastupa diljem Hrvatske. Od 2008. Redoviti nastupi u studentskom ciklusu koncerata “Virtuoso“ 2009. I. nagrada na regionalnom natjecanju HDGPP-a 2006. Dekanova nagrada i nagrada grada Splita za najuspješnijeg mladog glazbenika
Marija Buzdovačić
Marija Buzdovačić