Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Andro Čalo

orguljaš, crkveni glazbenik
Andro Čalo (Trilj, 1982), diplomirao je studij Glazbene kulture na Umjetničkoj Akademiji Sveučilišta u Splitu. Aktivan je kao crkveni glazbenik i zborski dirigent (bio je kantor crkve Sv. Pavla na Pujankama u Splitu i crkve Sv. Kaja u Solinu) i korepetitor (pjevačkim zborovima HPD Svpetrvs, Brodosplit, Chorus Spalatensis i Vox animae). Polaznik je seminara orguljske improvizacije (mr. art. Anđelko Igrec), orgulja (prof. Ljerka Očić) te zborskog dirigiranja (prof. Ragnar Rasmussen, Urša Lah, Volker Hempfling). Umjetnički je voditelj HPD Bijaćka vila iz Kaštela i profesor glazbene umjetnosti i voditelj mješovitog zbora u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju.
Andro Čalo
Andro Čalo