Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Ivan Ugrin

novinar i publicist
Ivan Ugrin rodio se 27. svibnja 1960. i živi u Splitu. Oženjen je, otac četvero djece. U rodnom je gradu nakon osnovnog i srednjeg školovanja studirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Diplomirao je s radom Hrvatski katolički pokret u Splitsko-makarskoj biskupiji (1919.-1929.), kojim u formi podlistka godine 1993. započinje novinarski posao u Slobodnoj Dalmaciji. Autor je i urednik nekoliko knjiga i monografija: Međugorje (1996.), Papa u Splitu i Solinu (1998.), Uskličnik (2000.), Znakovi vremena (2001.), Hrvati to znaju (2004.), Kardinalni razgovori (2007.), Nikad nazad (2009.) i Gori-doli... (2011.). Ugrin je osamdesetih angažiran u studentskom katoličkom pokretu u Splitu i Hrvatskoj, što će se odraziti na njegov daljnji sveukupan rad, bez dvojbe ga određujući kao uglednog katoličkog intelektualca i poznavatelja općedruštvenih zbivanja, osobito vezanih uz vjerska pitanja. O tim i sličnim temama piše, organizira i otvara prigodne izložbe, sudjeluje u radijskim i televizijskim emisijama, održava javne tribine i predavanja. Ugrinov rad i djelovanje prepoznati su i nagrađeni više puta. Godine 2001. dobitnik je nagrade “Marija Jurić Zagorka” Hrvatskog novinarskog društva za uređivanje kulturnog priloga Forum Slobodne Dalmacije. Godine 2007. nagrađen je od Hrvatskoga društva katoličkih novinara godišnjom nagradom ”za izuzetna novinarska postignuća i svjedočenje evanđeoskih vrijednosti putem sredstava društvenih komunikacija”. Dobitnik je i nagrade ”Posvećeni život”, koju su mu udijelili redovnički poglavari i poglavarice uoči Svijećnice 2008. godine. Ugrin je predsjednik Nezavisnog sindikata Slobodne Dalmacije i član Središnjeg odbora Nezavisnih hrvatskih sindikata. Vanjski je član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora, te član Matice hrvatske.
Ivan Ugrin
Ivan Ugrin