Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Želimir Puljić

nadbiskup zadarski
Mons. Želimir Puljić je rođen 7. ožujka 1947. g. u mjestu Kamena pokraj Mostara, župa Blagaj, kao peto dijete oca Ivana i majke Ane rođ. Raguž. Osnovnu školu počeo je pohađati u Blagaju i Mostaru, a završio je u Požegi gdje su mu se roditelji preselili. Klasičnu gimnaziju pohađao je u Biskupijskom sjemeništu u Dubrovniku (1962.-1966.). Nakon završene mature upisao je teološki studij u Splitu (1966.-1970.) a nastavio u Rimu na Papinskom sveučilištu Urbaniani. U Rimu je 1978. g. postigao diplomu licencijata iz pastoralne teologije na Lateranskom sveučilištu. Osim teologije završio je i fakultet Odgojnih znanosti na Salezijanskom sveučilištu u Rimu gdje je doktorirao iz psihologije na Papinskom salezijanskom sveučilištu 12. ožujka 1980. Za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je 24. ožujka 1974. g. u Rimu. Po završetku studija i povratku iz Rima na Katoličkoj bogosloviji u Sarajevu vršio je službu prefekta studenata (1978.-1980.), prefekta studija (1980.-1986.) i rektora bogoslovije (1986.-1989.). Na teologiji predaje opću psihologiju, psihologiju religije i katehetiku. Sveti otac Ivan Pavao II. imenovao ga je dubrovačkim biskupom 7. prosinca 1989. g. Za biskupa je zaređen u Dubrovniku 14. siječnja 1990. g., kad je i preuzeo službu upravljanja biskupijom. Nakon dvadesetgodišnjeg služenja u Dubrovačkoj biskupiji, papa Benedikt XVI. imenovao ga je 15. ožujka 2010. g. zadarskim nadbiskupom. U službu je uveden u zadarskoj prvostolnici sv. Stošije 24. travnja 2010. g. Pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji obavljao je više službi: bio je član Stalnog vijeća HBK (1996.-2002.), predsjednik Vijeća za obitelj (1991.-1998.), član Komisije za Hrvatski zavod ‘Sv. Jeronima’ u Rimu (1997.-2002.), član Komisije za uređenje odnosa s državom (1996.-2002.) te njen predsjednik (1999.-2002.). Sadašnje službe mons. Puljića pri HBK su: predsjednik Vijeća HBK za kulturu i crkvena kulturna dobra (od 1998. g.), predsjednik Vijeća HBK i BKBiH za hrvatsku inozemnu pastvu (od 6. ožujka 2002.) te član Biskupske komisije HBK za odnose s Europskom unijom. Član je Europske akademije znanosti i umjetnosti od 29. rujna 1995. g. Bio je član Upravnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu (1993.-1995.) te član ‘Savjeta Sveučilišta u Dubrovniku’ (25. siječnja 2005. g.-31. ožujka 2009. g.). Uz brojne članke i studije objavljene u hrvatskim časopisima, uredio je i objavio knjige: Josip Stadler, Sarajevo 1989.; Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne, Sarajevo 1991.; Vatikan i Dubrovnik, Dubrovnik 1994.; Častimo te križu sveti, Dubrovnik 1997.; Euharistija izgrađuje Crkvu, Dubrovnik 2000.; 1000 godina Dubrovačke nadbiskupije, Dubrovnik 2000.; Josip M. Carević – dubrovački biskup, Dubrovnik 2002.; Obitelj – snaga Crkve i naroda, Dubrovnik 2004.; Rođeni iz ljubavi Kristove, Dubrovnik 2010.
Želimir Puljić
Želimir Puljić