Mladen Parlov

svećenik
Mladen Parlov rođen je 6. listopada 1964. u Ričicama kraj Imotskog. Za svećenika je zaređen u Splitu 23. lipnja 1991. Nakon godine dana pastoralnog rada u župi Trilj odlazi na poslijediplomski studij u Rim gdje na Papinskom sveučilištu Gregoriana studira teologiju duhovnosti na Institutu za duhovnost. Godine 1994. postiže licencijat (magisterij) a potom (1996.) i doktorat iz teologije duhovnosti. Na istom sveučilištu je postigao i licencijat iz dogmatske teologije (1997.). Nakon završetka studija u Rimu godinu dana služi kao župnik u župi Sv. Mihovila u Dugopolju, a od listopada 1997. vrši službu duhovnika u Centralnom bogoslovnom sjemeništu u Splitu, te istodobno predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. U prosincu 2001. imenovan je docentom na spomenutoj ustanovi, a pri katedri Povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka. Sudionik je više različitih znanstvenih simpozija i skupova, osobito onih posvećenih Marku Maruliću. Do sada su mu objavljeno nekoliko knjiga od kojih izdvajamo: Otajstvo Krista - uzor kršćanskog života prema Marku Maruliću, Život i djelo don Ilije Ujevića, U snazi Duha te Čovjek Božji.
Mladen Parlov
Mladen Parlov