Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Dragan Munjiza

poduzetnik
Dragan Munjiza, rođen je 3. ožujka, 1966. u Zagrebu. Po završetku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu gdje je diplomu stekao na smjeru tržišnih komunikacija usavršavao se kroz cijeli niz stručnih programa od kojih se posebno ističu INSEAD, France, “Store Wars” program, IEDC, Slovenija i General Management Program. 2007. godine bio je polaznik prve generacije edukacije certificiranih članova NO, u organizaciji CROMAe, Ekonomski Fakulet Zagreb i Ekonomski Fakultet Split. Od 1991.– 2002. zaposlen je u Atlantic Grupi gdje vrši fukcije podpredsjednika prodaje i distribucije, člana Upravnog odbora i člana Nadzornog odbora Montana d.d.. U sklopu svog desetogodišnjeg rada u Atlantic Grupi usavršava se u sklopu velikog broja internih treninga u prodaji, distribuciji i motivaciji djelatnika u Wrigley-u, Mars-u, Ferrer-u, Gillettu, Johnson &Johnson-u. Od 2002. godine postaje predsjednik uprave Konzuma, a navedenu funkciju vrši do 1. studenog 2006. godine. U sklopu svog radnog iskustva u Konzumu, završio je cijeli niz internih treninga sa konzultantima: Roland Berger, McKinsey, Droege & Co. na optimalizaciji ključnih maloprodajnih indikatora i strategija. Dragan Munjiza ujedno je bio i dopredsjednik Udruge trgovine pri Hrvatskoj Udruzi Poslodavaca te predsjednik ECR (Efficient Consumer Response ili Uspješan odgovor kupcu) organizacije u Hrvatskoj. Dragan Munjiza, povremeno je i gost predavač na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu na katedri za marketing i radno pravo. Za svoj doprinos u razvoju Konzumovog tima, Dragan Munjiza je 2006. nagrađen titulom Managera godine u kategoriji velikih poduzeća CROMA organizacije. Momentalno je član Predsjedništva HUNOa (Hrvatske Udruge Nadzornih Odbora) Od 2007. godine razvija brand Jakov Viktor, specijaliziran za poslove INTERIM managementa kao i konsulting Uprava i Nadzornih Odbora srednje velikih hrvatskih poduzeća.
Dragan Munjiza
Dragan Munjiza