Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Špiro Marasović

svećenik
Fra Špiro Marasović, rođen 1944. godine u Splitu, pripada Redu franjevaca konventualaca. Nakon školovanja u Splitu, odlazi u Zagreb gdje završava srednju školu i dvogodišnji filozofski studij. Teologiju je diplomirao u Njemačkoj, u gradu Würzburgu, a nakon toga magistrirao i doktorirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Fra Špiro je redoviti profesor i pročelnik katedre moralnog bogoslovlja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Uz razne službe u svojoj redovničkoj zajednici, fra Špiro često obavlja duhovne obnove, predaje na raznim tribinama i poznat je kao propovjednik. Objavio je velik broj popularnih i znanstvenih radova te nekoliko knjiga. Vrlo popularne kolumne o životu Crkve, koje je fra Špiro pisao za reviju Veritas objavljene su 1988. u knjizi Uzvodno. Ulomci katoličkog dozivanja. Od radova valja izdvojiti i knjigu Društvo i Bog, u kojoj se nalaze izabrane teme socijalnog nauka Crkve (Split, 2006.)
Špiro Marasović