Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Josip Dini Botteri

slikar, profesor
Josip Botteri Dini rodio se 1943. u Zagrebu. Diplomirao je slikarstvo kod prof. Miljenka Stančića 1968. Samostalno je izlagao preko stotinu puta u zemlji i svijetu: u Parizu, Milanu, Frankfurtu, Padovi, Torontu, Los Angelesu, Ljubljani, Zagrebu, Mostaru, Splitu, Dubrovniku i mnogim drugim mjestima. Bavi se izradom mozaika i vitraja. Najznačajniji dio opusa je sakralnog nadahnuća: crkva Sv. Križa u Melbourneu, crkva Sv. Dominika u Splitu, samostan Dominikanaca u Bolu na otoku Braču, crkva Sv. Ante u Puli, crkva Krista kralja u Porto d' Ascoli u Italiji, crkva Sv. Križa u Wulkaprodersdorfu u Austriji, kapela apostolske nuncijature u Beču , samostan Dominikanaca u Dubrovniku … Djela mu se nalaze u: Zbirci Vatikanskog muzeja, Galeriji Branislav Dešković u Bolu, Galeriji umjetnina u Splitu, Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, Muzeju grada Šibenika, Zbirci zagrebačke nadbiskupije i Zbirci Biškupić te brojnim drugim javnim ili privatnim zbirkama. Botterijevo slikarstvo je učvršćeno, ukotvljeno u obzorje kršćanske tradicije, u povijest, kulturnu baštinu i naslijeđe hrvatskoga podneblja u kojemu djeluje, a njegov život i djelovanje prepuni su dokaza koji potvrđuju nesebičnost u služenju svojoj sredini i društvu, svakomu čovjeku. Djela Josipa Botterija Dinija ubrajaju se u sam vrh suvremenoga hrvatskog slikarstva te zauzimaju dominantno mjesto unutar korpusa suvremene sakralne umjetnosti.
Josip Dini Botteri
Josip Dini Botteri