Drago Šimundža

pastoralni vikar
Mons. Drago Šimundža, (20.01.1935., Bisko) diplomirao je na Teološkom i Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao. Predaje na Katoličko-bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, kao i u sjemenišnoj gimnaziji u Splitu. Od 1969. do 1992. godine obavljao je dužnost glavnog urednika časopisa Crkva u svijetu, a od 1991. godine urednik je znanstvene knjižnice MH u Splitu. Napisao je mnogo radova i članaka od kojih izdvajamo najvažnije: Čovjek, društvo i Crkva (1979.), Problem Boga u suvremenoj književnosti (1983.), Francuska književnost u Viencu (1993.) i dr. Mons. Drago Šimundža trenutno obavlja dužnost pastoralnog vikara Splitsko-makarske nadbiskupije.
Drago Šimundža
Drago Šimundža