Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Josip Dukić

svećenik
Don Josip Dukić svećenik je Splitsko-makarske nadbiskupije. Nakon završenog Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu 1992. godine (Teologija u Splitu), magistrirao je 2000. godine u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregoriana (Fakultet crkvene povijesti). Na istom učilištu uskoro bi trebao obraniti doktorat na temu iz starokršćanske salonitanske povijesti. Za boravka u Rimu 2004. godine, završio je i Vatikansku školu za paleografiju, diplomatiku i arhivistiku.
Josip Dukić
Josip Dukić