Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Branko Matulić

profesor, konzervator
Rođen je 1963. godine. Nakon stjecanja diplome 1989. na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu pri Odjelu prirodoslovno-matematičkih znanosti i studija odgojnih područja u Splitu zapošljava se kao restaurator u Ministarstvu kulture gdje postaje voditelj novoosnovane radionice za konzervaciju-restauraciju zidnog slikarstva i mozaika u Splitu. Magisterij znanosti stječe na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine, a na Filozofskom fakultetu u Zadru 2001. godine postiže akademski stupanj doktora znanosti. Godine 1998. postaje voditelj Odsjeka za zidno slikarstvo, mozaik i štuko pri Hrvatskom restauratorskom zavodu – Odjel u Splitu. Istovremeno postaje vršitelj dužnosti predstojnika Odsjeka za konzervaciju-restauraciju na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu na kojoj radi od 2005. godine na akademskim dužnostima prodekana i dekana u po dva mandata i u međuvremenu stječe zvanje redovitog profesora. Od 2010. godine predavač je i mentor na sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju Sveučilišta u Zadru, a 2014. postaje prorektor Sveučilišta u Splitu zadužen za područje kvalitete, kulture i umjetnosti. U dosadašnjem radu bio je voditelj i suvoditelj gotovo sto pedeset konzervatorsko-restauratorskih projekata zaštite zidnih slika i mozaika i autor je brojnih znanstvenih i stručnih članaka te dvije knjige. Član je nekoliko domaćih i stranih strukovnih udruženja. Živi u Postirima na otoku Braču, oženjen je i otac petero djece.
Branko Matulić
Branko Matulić