Program 2019

6. travanj - 16. travanj

Hari Zlodre

zborovođa i dirigent
Hari Zlodre rođen je u Splitu 1967. godine, gdje je završio gimnaziju "Vladimir Nazor" i srednju glazbenu školu "Josip Hatze" na odjelu za klavir i teoriju. Diplomirao je studij dirigiranja 1993. godine, u klasi prof. Igora Gjadrova. Za vrijeme studija dirigirao je na studentskim produkcijama Akademije u isto vrijeme vodeći nekoliko amaterskih zborova u Zagrebu. Dobitnik je Rektorove nagrade 1992. godine za diplomsku predstavu "La Traviata" (Verdi), izvedenu u sklopu sezone HNK-a u Splitu. Od prosinca 1992. godine zaposlen je u HNK-u u Splitu kao zborovođa i dirigent. U narednim sezonama postavlja premijere baleta "Teuta" (Papandopulo) , "Đavo u selu" (Lhotka) i reprizno "Rigoletto" (Verdi). U sezonama 1993./1994. i 1994./1995. dirigira desetak repriznih produkcija i organizira seriju koncerata "Mladi glazbenici Splita", istovremeno priprema zbor Opere HNK-a za sve premijerne operne i oratorijske naslove. Tih godina usko surađuje sa maestrima Nikšom Barezom, Pavlom Dešpaljem, Vjekoslavom Šutejem, Antoniom Pirolliem, Ricardom Capassom i dirigira opere: "Il Trovatore" (Verdi), "Mila Gojsalića" (Gotovac), "La Boheme" (Puccini), "Carmen" (Bizet), "Mala Floramye" (Tijardović),"Aida" (Verdi), "Stanac" (Gotovac). U studenom 1995. godine postavlja premijerno balet "Giselle" (Adam), kojeg do tada nije bilo preko dvadeset godina na pozornici, u prosincu kreće sa serijom tradicionalnih Božićnih koncerata. Od rujna 1996. godine izabran je za asistenta, a kasnije i predavača na područnom odjeljenju Muzičke akademije u Zagrebu za predmet "Studij opernih uloga", sa nastavom u Splitu. Isti predmet predaje na novoosnovanoj Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu u zvanju predavača, a od 2004. godine u zvanju docenta za kolegije "orkestar" i "studij opernih uloga" u svojstvu vanjskog suradnika. Kao vanjski suradnik Muzičke akademije u Zagrebu mentor je na magisterijskim programima studenata solo pjevanja za kolegij "opera, lied, oratorij". Od ožujka 2006. godine stalno je zaposlen na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu gdje već spomenutim kolegijima pridružuje kolegij "dirigiranje-instrumentalisti" pripremajući kroz izvedbene planove predmete u priključivanju "Bolonjskom procesu". U međuvremenu sa početkom predavačke djelatnosti nižu se novi naslovi u Operi od 1996. godine i sezoni 97./98; "Gianni Schicchi" (Puccini), "Carmina Burana" (Orff), "I Lombardi", "Falstaff" (Verdi), "Trnoružica" (Tchaikovsky), "Turandot" (Puccini), "Krvava svadba" (Krstičević); u sezoni 98./99; "Turčin u Italiji"(Rossini) i "Orfej u podzemlju" (Offenbach). U proljeće 1997. godine gostuje sa mostarskim Simfoničarima u sjevernoj Italiji i u seriji od petnaest koncerata izvodi djela Sorkočevića, Boccherinia i Mozarta (La Spezia, Firenza, Lastra Signa, Pavia, Venezia, Mestre, Soave, Asolo). Sljedeće godine postaje stalni gost-dirigent orkestra Hrvatske ratne mornarice sa kojim u naredne tri sezone nastupa proširujući njihov repertoar djelima Bacha, Griega, Wagnera, Mahlera i Bernsteina. U travnju 2001. godine dirigira operu "Judita" (Parać) gostujući sa splitskom Operom na Muzičkom bienalu u Zagrebu (kulturni događaj godine!). Kasnije ta produkcija dobiva nagradu "Porin". Sljedeće godine uspostavlja kontakt sa školom iz Dovera (Engleska) i u suradnji sa HNK-om i 1. Gimnazijom iz Splita u narednih nekoliko godina postavlja musicle: "My Fair Lady", "Joseph and the Amazing Tehnicolor Dreamcoat","South Pacific", "The Violinist on the Roof","Godspell". Od ožujka 2000. godine do rujna 2006. godine ravnatelj je Opere HNK-a u Splitu i ravnatelj glazbenog programa Splitskog ljeta; u istom razdoblju organizira koncertnu sezonu nazvanu Glazbeni ponedjeljak u okviru koje su mu gosti hrvatski i strani vrhunski solisti i ansambli, kao i redovne blagdanske koncerte sa zborom i orkestrom HNK-a u Splitu: "Koncert za dušni dan","Božični koncert", "Novogodišnji koncert","Koncert za Valentinovo","Korizmeni koncert","Koncert za dan Grada Splita" na kojima često sudjeluje kao dirigent. Od scenskih djela u tom razdoblju dirigira: "Labuđe jezero","Ščelkunščik" (Tchaikovsky), premijerna produkcija "Traviata" (Verdi), "Ljubavni napitak" (Donizzeti), "Luisa Miller"(Verdi – gostovanje u Zagrebu 2005.godine),"Splitski akvarel" (Tijardović), "Ero s onoga svijeta" (Gotovac), "Tosca" (Puccini). Sa orkestrom, zborom i solistima Umjetničke akademije u Splitu od 2005. godine često nastupa na sveučilišnim promocijama od kojih treba istaknuti proslavu desetogodišnjice osnivanja Umjetničke akademije sa izvedbom "Didona i Enej" (Purcell – prosinac 2006. godine), gostovanje na 16. Svečanostima pasionske baštine u Zagrebu (ožujak 2007. godine) sa djelima Bajamontija i Albertija, izdavanje nosača zvuka sa istim djelima (svibanj 2007. godine), gostovanje na 18. Svečanostima pasionske baštine (travanj 2009. godine) sa djelima Bacha, Mozarta, Hummela i Sunka. Sa studentima Umjetničke akademije redovito gostuje u Bosni i Hercegovini u godinama: 2006,2007,2008,2009.(Široki Brijeg, Mostar, Tomislavgrad). Od travnja 2004. godine gostuje kao dirigent u Rumunjskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Italiji dirigirajući simfonijske koncerte, a u travnju 2005. godine pozvan je kao predsjednik komisije na prestižnom pjevačkom natjecanju u Pisi (Italija). U povjerenstvu sa njim su bili proslavljeni svjetski bariton Rolando Panerai i sopranistica Laura Niculescy. Iste godine započinje suradnja sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom sa kojim, u seriji od pet koncerata izvodi djela: Bacha, Mozarta, Beethovena, Sorkočevića ,Mahlera, Papandopula, Njirića, Miletića, Brkanovića, Šiše, uz soliste Katarinu Krpan, Luku Šulića, Žanu Marendić-Bučević, Jana Lhotku. U travnju 2006. godine preuzima reprizne predstave "Lucia di Lamemermoor" (Donizzeti), postavlja premijerno "Nikola Šubić-Zrinjski" (Zajc-svibanj 2006.), i od 2007. godine redovito u suradnji sa Almirom Osmanović postavlja premijere baleta: "Chipollino" (Hacaturijan – travanj 2007.), "Pulcinella" (Stravinsky – travanj 2008.), "Bajadera" (Minkus – ožujak 2009.). Početkom 2008. godine zajedno sa splitskim kompozitorom Mirkom Krstičevićem osniva "Project Splithesis", ansambl sastavljen od trinaestorice vrsnih splitskih blazbenika čija je osnovna djelatnost isključivo praizvođenje hrvatskih kompozitora čije su skladbe namijenjene ovom ansamblu. Dirigira četiri koncerta sa ansamblom "Spilthesis"(svibanj 2008, studeni 2008, veljača 2009, listopad 2009.) na kojima praizvodi ukupno 26 (dvadeset šest!!) skladbi suvremenih splitskih autora (Mirko Krstičević, Gordan Tudor, Vlado Sunko, Ivan Božičević, Mirela Ivičević, Blaženko Juračić). Objavljuje dvostruki CD sa snimkama prvih dvaju koncerata, tiska jedanaest partitura skladbi sa tih nastupa i priprema izdanje dvostrukog DVD-a, sljedeći nastup ansambla planiran je za svibanj 2010.godine. U okviru Splitskog ljeta 2007. godine postavlja "Eru s onoga svijeta" (Gotovac) u izvorno okruženje na Česmi u Vrlici sa rekordnim brojem slušatelja (tri tisuće) i reprizira ga u narednim ljetima sa jednakim uspjehom (2008, 2009.). U rujnu 2009. godine na poziv uprave HNK-a u Splitu postaje honorarni " šef-dirigent" Opere; u studenom dirigira "Requiem" (Mozart) i premijerno postavlja "Prodanu nevjestu"(Smetana). U srpnju 2010. godine jednoglasno je potvrđen u zvanje izvanrednog profesora, polje glazbene umjetnosti za predmete Orkestar, Dirigiranje, Studij opernih uloga. Iste godine u listopadu sa studentima Umjetničke akademije gostuje u Mostaru i izvodi oratorij Dona Eis Requiem Dragana Filipovića i dogovara koncerte studenata u Međugorju i Pločama koje kasnije i realizira. Studenog iste godine dirigira koncert projekta SPLITHESIS sa djelima Krstičevića, Sunka, Božičevića i Marovića. U prosincu dirigira Seviljskog brijača u HNK-Split i Božićni koncert na kojem prvi put u Splitu izvodi integralno Navidad nuestra i Misa Criolla argentinskog skladatelja Ariela Ramireza. Pri Hrvatskom saboru kulture stalni je selektor na svim smotrama puhačkih orkestara južne Hrvatske redovito održavajući tečajeve dirigiranja za voditelje svih orkestara. U kolovozu 2011. godine na 57. Splitskom ljetu za reprizno dirigiranje Ere s onog svijeta u Vrlici i premijernu izvedbu baleta Grk Zorba Theodorakisa osvaja glazbenu nagradu Judita. Do kraja iste godine ravna reprizama Zrinjskog, Splitskog akvarela i Seviljskog brijača,a na koncertu za Dušni dan dirigira Verdijev Requiem. Sa studentima Umjetničke akademije gostuje u Mostaru i izvodi Mozartove Vesperae solennes de confessore, a na Svečanostima pasionske baštine u Zagrebu sa studentima izvodi oratorij Miserere nobis Dragana Filipovića. U prosincu dirigira Božićni koncert izvodeći Bachov Magnificat i prvi put integralno Bernsteinove Chichester Psalms. U veljači 2012. godine gost je Zadarskog komornog orkestra na koncertu posvećenom mladim zadarskim glazbenicima, a u travnju dirigira Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Iste sezone u HNK-Split premijerno postavlja balet Trnoružica Čajkovskog koji postaje najizvođenija predstava te godine; do ljeta u još dva navrata gostuje u Dubrovniku. U tom razdoblju sa mezzosopranisticom Žanom Marendić-Bučević i baritonom Ljubomirom Puškarićem kao klavirski pratilac na desetak koncerata i sa tri različita programa gostuje u Hvaru, Korčuli, Orebiću, Solinu, Podstrani, Supetru, Šolti itd. Do kraja sezone 2012/2013 dirigira Mozartov Requiem, Straussov Šišmiš i sa svim ansamblima studenata Umjetničke akademije u Splitu Tijardovićevog Dioklecijana u režiji izv.prof. Gorana Golovka na proslavi dana Sveučilišta. U veljači 2013. godine sa Dinkom Bogdanićem premijerno postavlja balet Don Quijote, a u ožujku na Korizmenom koncertu uz djela Albinonia i Pergolesia dirigira hrvatsku praizvedbu Charles Ivesovog Neodgovoreno pitanje. Na Splitskom ljetu u srpnju 2013. godine premijerno uz Dinka Bogdanića postavlja balet Verdi, životnu priču velikog kompozitora ispričanu kroz ples, sa odabirom najljepših fragmenata skladateljevog opusa. Iste godine u rujnu dirigira na dva koncerta u Dubrovniku sa renomiranim solistima: Marinom Marasom – violina i Marijom Pavlović – klarinet djela Berse, Brahmsa, Wagnera, Mozarta, Piazzolle. U studenom iste godine sa orkestrom Umjetničke akademije iz Splita gostuje u Zadru na danima sv.Krševana sa djelima Mozarta, Caccinia, Bacha, Haydna i Elgara. Postavlja premijerno treću verziju Orašara Čajkovskog u koreografiji i režiji Dinka Bogdanića u prosincu, u nizu od devet izvedbi. U veljači 2014.godine nakon 30 godina od zadnje izvedbe u HNK-Split, premijerno dirigira baletima Bolero-Ravel i Carmen-Ščedrin koja je u takvom obliku prvi puta izvedena u Splitu. Na danima Frankofonije kao klavirski pratilac u ožujku izvodi djela francuskih kompozitora uz soliste Adelu Golac-Rilović, Žanu Marendić-Bučević i Sašu Petrovića – HNK-Split. Osniva udrugu Glazbeni laboratorij-Split koja uz koprodukciju sa HNK-Split postavlja Brittenovu operu za djecu Mali dimnjačar u kojoj uz djecu soliste iz glazbenih škola Splita, Kaštela, Trogira, Dugopolja uključuje i djecu iz doma Maestral kao i djecu sa Down sindromom; uz hrvatske poznate soliste u toj produkciji dobiva pristanak svjetski poznatog bas-baritona Giorgia Suriana da sudjeluje u izvedbi premijere i narednim reprizama, ponajviše iz humanitarnog razloga cijele produkcije koja je prvenstveno usmjerena ka djeci. Kao predstojnik Odsjeka za solo pjevanje na Umjetničkoj akademiji u Splitu dogovara suradnju sa Giorgiem Surianom koji postaje vanjskim suradnikom i profesorom pjevanja na toj ustanovi i na taj način u mnogočemu podiže razinu kvalitete nastave pjevanja. U lipnju iste godine dirigira Humanitarni koncert za pomoć poplavljenim područjima Slavonije sa studentima pjevanja i orkestrom UMAS-a u crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu. U studenom 2014.godine dirigira izvedbe Verdijeve Traviate u novoj režiji Janusa Kice sa proslavljenom Lanom Kos u naslovnoj ulozi. Prosinca iste godine dirigira Božični koncert u HNK-Split na kojem prvi puta izvodi preludij operi Lohengrin Wagnera. U veljači 2015.godine premijerno postavlja balet Đavo u selu Lhotke obilježavajući sedamdeset godišnjicu praizvedbe, u koreografiji Ljiljane Gvozdenović. U svibnju počašćen je pozivom velikog hrvatskog baritona Ratomira Kliškića da dirigira izvedbama Tijardovićevog Splitskog akvarela sa kojima se veliki bariton nakon 40 godina karijere oprostio od scene. U 26 godina javnog djelovanja nastupio je u preko 1250 izvedbi (opera, balet, koncert, recital); od 2006. godine kao stalni nastavnik na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu izveo je 45 koncerata sa studentima (instrumentalisti, pjevači, zbor).
Hari Zlodre
Hari Zlodre