Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Sanja Nikčević

teatrologinja, kazališna kritičarka
Sanja Nikčević (1960.) teatrologinja i kazališna kritičarka iz Zagreba, redovna profesorica na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Njezino djelovanje usmjereno je prema afirmaciji temeljnih ljudskih vrijednosti iz jasno postavljene kršćanske pozicije, vrlo često protiv vladajućih trendova u kazalištu i teoriji, ali uvijek uz znanstveni pristup temama kojima se bavi. Vjerujući da je osobni primjer života najbolji pokazatelj onoga u što čovjek vjeruje i zagovara javno djeluje: selektorica je Festivala kršćanskog kazališta od njegovog pokretanja 2015., piše kazališne kolumne na Bitno.net, vodi emisiju na Radio Mariji "Kazalište bez maske", aktivno je uključena u rad katoličkih udruga, a objavljuje i duhovne teme u raznim glasilima (Book, Injigo). Zato je 2015. dobila Priznanje studentskog kapelana Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku za promicanje sinteze vjere, znanosti i umjetnosti umjetničkim i profesionalnim radom, a odlikovana je Redom hrvatskog pletera za doprinos razvitku i ugledu države te za dobrobit građana 2000. Rođena u Varaždinu, živjela u Podravini, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je diplomirala, magistrirala i doktorirala. Radila je kao kazališna kritičarka Večernjeg lista, savjetnica za kazalište u Ministarstvu kulture, a 1994. osnovala je i deset godina vodila Hrvatski centar ITI-UNESCO. Od 2003. zaposlena na Sveučilištu u Osijeku (prvo na anglistici Filozofskog fakulteta a od 2007. na Umjetničkoj akademiji u Osijeku gdje predaje povijest drame i kazališta). Predsjednica je Hrvatskog društva kazališnih kritičara, članica Glavnog odbora Matice hrvatske, aktivna u međunarodnim i hrvatskim strukovnim udrugama, a također je među rijetkima koji se mogu pohvaliti dvostrukim osvajanjem ugledne američke stipendije programa Fulbright. Pokretala je i uređivala časopise, biblioteke, kazališne kritike piše i danas (Vijenac, Hrvatsko slovo), objavila je više od stotinu znanstvenih, stručnih i publicističkih tekstova u zemlji i svijetu, sudjelovala na brojnim skupovima i simpozijima u zemlji i svijetu. Uredila pet antologija: američke drame, hrvatske drame, te hrvatske ratne i poratne drame i ratne komedije. Objavila je deset autorskih knjiga: tri o američkoj drami, četiri o hrvatskoj drami. Njezina je prva knjiga o kazališnoj kritici u Hrvatskoj (Kazališna kritika ili neizbježni suputnik, 2011.) dobila je nagradu A. G. Matoš, a knjiga o nametanju trendova u Europi (Nova evropska drama ili velika obmana, 2005.), za koju je dobila Nagradu Petar Brečić, prevedena je na engleski, slovački i bugarski jezik.
Sanja Nikčević
Sanja Nikčević