Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Antiphonus

vokalni ansambl
Članovi vokalnog sastava Antiphonus iskristalizirali su se tijekom dugog procesa zajedničkog muziciranja u raznim sastavima. Glazbenici različitih profila grade delikatan repertoar, njegujući djela sa samih početaka europske glazbe, ali i najsuvremenije opuse domaćih i inozemnih skladatelja. Od osnutka 2008. godine, ansambl je nastupao na gotovo svim hrvatskim festivalima, a osim niza samostalnih koncerata, snimio je tri programa za HRT. Ansambl redovito nastupa na koncertima pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, a u sezonama od 2010. godine održava koncerte uz potporu Grada Zagreba. Antiphonus je predstavio Hrvatsku na Festivalu hrvatske kulture u Francuskoj 'Croatie, le voici' 2012. godine, a ostvario je iznimno zapažen nastup na zagrebačkom Biennalu, gdje je uz Ligetijevu "Lux aeterna" i Pärtov "Magnificat" priredio praizvedbe četvorice suvremenih autora. Antiphonus je nastupio i na svečanoj priredbi povodom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Snimio je CD s programom hrvatske rane glazbe, u koprodukciji sa švedskom audiofilskom izdavčkom kućom Opus 3, a u suradnji sa sjajnom ekipom solista i instrumentalista, kao što su Krešimir Špicer, Margareta Klobučar, Dmitri Sinkovsky, Edin Karamazov i Pavao Mašić. Slijede nastupi na Varaždinskim baroknim večerima, ciklusu Koncertne direkcije Zagreb, Festivalu suvremene zborske glazbe u Zagrebu, Dubrovnik early music festival i snimanje novih aranžmana božićnih tradicijskih pjesama za HRT. Antiphonus je pokrenuo u Zagrebu svoju koncertnu sezonu, "Triade", fokusiranu na Monteverdijeve madrigale i praizvedbe novih djela.
 Antiphonus
Antiphonus