Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Ivan Perić

svećenik, teolog
Don Ivan Perić rođen je 1971. godine u Stocu. Gimnaziju je završio u Dubrovniku, a teologiju diplomirao u Sarajevu, 1996. godine. Za svećenika Trebinjske biskupije zaređen je u Rotimlji, 29. lipnja iste godine. Magistrirao je na Papinskom Sveučilištu Lateran u Rimu. Bio je kapelan u mostarskoj katedrali i na Domanovićima. Obnašao je dužnost župnika u Župi sv. Mateja u Mostaru, a sada je župnik Svetoga Marka i Svetoga Luke u Ilićima i Cimu. Profesor je pastoralne teologije na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru.
Ivan Perić
Ivan Perić