Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Ana Marija Botteri Peruzović

ak. slikarica
Ana Marija Botteri Peruzović rođena je 1971. godine u Splitu. Završila je Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn u Splitu. 1993. godine je diplomirala slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu kod prof. Đure Sedera. Studijski je boravila u Parizu, Milanu, Veneciji i Beču. Bavi se izradom mozaika i vitraja. Djela joj se nalaze u mnogim zbirkama i muzejima. Član je HZSU-a i HULU-a. Izlagala je na četrdeset samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Djela joj se nalaze u zbirkama nadbiskupskih ordinarijata u Splitu, Dubrovniku i Mariboru; Muzeja Grada Kaštela; franjevačkih samostana u Humcu i Rami, BiH; samostana "Karmel sv. Ilije", BiH; dominikanskog samostana u Bolu; galerije "Zvonimir" u Zagrebu i galerije "Razvid" u Zaprešiću. Sa suprugom Hrvojem Markom Peruzovićem, akademskim slikarom, i kćerkom Esterom Mihaelom živi i radi u Splitu i Bolu na otoku Braču. Neprestano izlaže svoje radove u atelijerima "Botteri" u Splitu i Bolu. Adresa: Vukovarska 3, 21 000 Split Mob: +385 91 572 5861 Atelje "Botteri", Kliška 15, 21 000 Split Tel: +385 21 348 188 www.botteri.net.
Ana Marija Botteri Peruzović
Ana Marija Botteri Peruzović