Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Antun Mrzlečki

lutnjist, muzikolog
Časni brat fra Antun Mrzlečki, franjevac-kapucin, u Njemačkoj je studirao klasičnu gitaru i od gitare prešao na 13-parnu baroknu lutnju. U Bazelu je pohađao tečaj kod prof. Hopkinsona Smitha. Inicijator i organizator je 1984. godine sa Hansom Schotteom prvog dokumentarnog filma o Međugorju neke televizijske kuće u svijetu, Bavarske televizije. Pored svojih redovničkih obveza prevodi franjevačku i muzikološku literaturu. Na državnom festivalu „Varaždinske barokne večeri“ sudjeluje u organizaciji lutnjističkih koncerata i samostalno nastupa. Otvorio je web-stranicu o lutnji: lutnja.net.
Antun Mrzlečki
Antun Mrzlečki