Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Ante Vučković

profesor, teolog
Ante Vučković, rodio se 23. veljače 1958., od oca Josipa i majke Danice, rođ. Delaš, u Sinju. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u Sinju, a filozofsko-teološki studij u Makarskoj i Zagrebu, gdje je diplomirao, 1984. god. Za svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja zaređen je 3. srpnja 1983. god., u Sinju. Bio je godinu dana kapelan u Metkoviću i dvije godine dušobrižnik za hrvatske iseljenike u Münchenu. Poslijediplomski studij filozofije započeo je u Münchenu, na Visokoj filozofskoj školi (Philosophische Hochschule), a nastavio na Papinskom učilištu Antonianum (Pontificio Ateneo Antonianum) u Rimu, gdje je magistrirao i obranio doktorsku disertaciju, čime je stekao akademski naslov doktora filozofije. Doktorski rad objelodanjen je na talijanskomu: "La dimensione dell'ascolto in M. Heidegger" (Roma, 1993.), i na hrvatskomu "Dimenzija slušanja u M. Heideggera" (Zagreb, 1993.) Predavao je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj, Pontificio Ateneo Antonianum, sjemeništu Redemptoris Mater u Puli, a sada predaje na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu (od akademske godine 1999./2000.) i na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu (od akademske godine 2005./2006.). U zvanje višega asistenta izabran je 1996., u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2000., a u zvanje izvanrednoga profesora 2007. godine. Bio je prodekan za nastavu (2003.-2005.). U istom razdoblju bio je pročelnik fakultetskog povjerenstva za preoblikovanje programa prema zahtjevima Bolonjskoga procesa i član Povjerenstva za ECTS Sveučilišta u Splitu. Akademsku godinu 2008./2009. kao slobodnu godinu proveo je u Izraelu. Bio je prodekan za znanost (2009.-2011.). Član je Uredničkoga vijeća časopisa "Crkva u svijetu" i član je znanstvenog vijeća časopisa "Nova prisutnost". Bio je član Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za kler u jednom mandatu. Dekan je Katoličkog bogoslovnog fakulteta od 2011.
Ante Vučković
Ante Vučković