Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Dijana Tot

odgajateljica
Dijana Tot rođena je u Dubrovniku 1962. godine. Radi u vrtiću Radost u Dubrovniku kao odgajateljica - mentor predškolske djece. Odgajateljica u vjeri je od 2005. godine kada je završila doškolovavanje na KBF-u u Splitu. Udana je i majka dvoje djece. Piše igrokaze i stihove za djecu.
Dijana Tot
Dijana Tot