Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Ivan Bodrožić

svećenik
Ivan Bodrožić rođen je u Svibu 20. kolovoza 1968. godine. Osnovnu školu završio je u Svibu i Splitu , a srednju u nadbiskupijskom sjemeništu gdje je završio klasičnu gimnaziju. Nakon mature stupio je u Centralno bogoslovno sjemenište i pohađao dvije godine filozofsko – teološkog studija pri Teologiji u Splitu, nakon čega je poslan u Rim. Daljnje školovanje nastavio je na Sveučilištu Santa Croce gdje je pohađao ostatak filozofskog – teološkog studija, te u veljači 1994. godine diplomirao na istom sveučilištu. Za svećenika Splitsko – makarske nadbiskupije zaređen je u lipnju 1994. godine, a u rujnu iste godine upućen je na poslijediplomski studij patrologije na patrističkom institutu Augusti-nianum u Rimu. U veljači 1997. je magistrirao, a u lipnju 2000. godine je obranio doktorsku disertaciju pod nazivom Numerologia in san't Agostino, nakon čega se vratio u Split, gdje mu je povjerena služba nadbiskupova tajnika. Od 2001. godine je urednik Vjesnika Splitsko – makarske nadbiskupije. Nakon što je razriješen službe nadbiskupova tajnika, 2003. je imenovan predstojnikom tiskovnog ureda gdje i danas radi. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu od 2002. godine honorarno predaje Latinski jezik 1. i 2. Objavio je knjige Euharistija – od povijesti do vječnosti, Srce na putu spasenja, moliti i razmišljati srcem. Također je autor više znanstvenih radova te je sudjelovao na nekoliko međunarodnih simpozija s područja teologije.
Ivan Bodrožić
Ivan Bodrožić