Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Sveti Kliment

kulturno umjetnička udruga
Kulturno umjetnička udruga Sv. Kliment utemeljena 2010 godine. Okuplja djecu, mlade i one koji su voljni svojim radom, znanjem i htijenjem obnavljati, njegovati i promicati tradiciju predaka i prenositi je na sljedeće generacije. Cilj Udruge je poticanje stvaralaštva na kulturnom planu, njegujući i prikupljajući narodno stvaralaštvo, promicanje i unaprjeđenje kulturne baštine drevne Poljičke kneževine, a od posebnog značaja promicanje ispravnih vrednota života kod mladeži. Stvaranje uvjeta za skladan duhovni, psihofizički razvoj mlade osobe kao člana ljudske obitelji u duhu općeljudskog morala kako ga tumači Katolička crkva. Ističući se u svom radu od zaborava čuvaju narodno blago i promiču svoju zajednicu kao zajednicu kulture i zdravog življenja. Dramska sekcija Kulturno umjetničke udruge Sv. Kliment broji 75 glumaca amatera koji su kroz samo godinu dana rada stvorili dva djela: autorsku dramu – „Poljička malatija“, a s posebnom predanošću kroz korizmeno vrijeme prikazuju „Muku Gospodina Isusa Krista“. Obnovili su tradiciju čuvara Isusova groba te su i sudionici festivala. Udruga je članica Hrvatskog sabora kulture i Zajednice amaterskih kazališta Splitsko-dalmatinske županije. Ove godine nastupivši prvi put s dramom „Poljička malatija“ dobili su nagradu za najbolji dramski autorski tekst. Pri udruzi djeluju i Pučki pivači Sv. Kliment.
 Sveti Kliment
Sveti Kliment