Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Renata Peroš

povjesničarka umjetnosti
Renata Peroš rođena je 1964. u Zaprešiću. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirala je arheologiju i povijest umjetnosti, a trenutačno je pri završetku poslijediplomskog studija Informacijskih znanosti, Kultura i turizam, smjer Turizam i kulturna baština. Za završnu temu magistarskog rada uzela je "Etno-kulturna komunikacija kulturno umjetničkih društava na zadarskom području od 1860 do 19194. godine i njihov utjecaj na razvoj kulturnog turizma. Od 1986. do 2000. godine sudjelovala je u brojnim arheološkim istraživanjima koje je organizirao Arheološki muzej u Zadru. Iza nje je više od 20 godina rada u kulturi. Od 2001. do 2009. bila je vijećnica u gradskom vijeću Grada Zadra, a od 2002. zaposlena je u Zadarskoj županiji. Danas radi kao ravnateljica Narodnog muzeja Zadar.
Renata Peroš
Renata Peroš