Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Marin Barišić

nadbiskup splitsko-makarski
Mons. Marin Barišić rođen je 24, ožujka u župi Vidonje kod Metkovića u Neretvanskoj dolini u radničkoj obitelji od oca Ivana i majke Matije. U rodnom mjestu završio je osnovno školovanje, a srednju školu je pohađao u Dubrovniku i Splitu, gdje je i maturirao na sjemenišnoj gimnaziji. Prve godine studija bogoslovije završio je na Visokoj teološkoj školi u Splitu, a onda je na nastavak studija bogoslovlja upućen u Rim na Papinsko lateransko sveučilište na kojemu je postigao bakalaureat iz teologije. Specijalizaciju je nastavio na Biblijskom institutu Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu te je doktorirao iz biblijske teologije. Za svećenika ga je 14. srpnja 1974. u rodnoj župi, u Vidonjama, zaredio u vrijeme nadbiskupovanja mons. Frane Franića, splitsko-makarski pomoćni biskup Ivo Gugić. Kao svećenik, vrativši se iz Rima, najprije je od 1978. do 1979. godine djelovao kao prefekt u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu, a potom, u kolovozu 1979. postao je župnikom župe Pohođenja Blažene Djevice Marije na Špinutu u Splitu. Od 1981. godine, uz župničku službu, povjerena mu je i profesorska služba na Visokoj teološkoj školi u Splitu na kojoj je predavao više predmeta s područja Svetog Pisma. Papa Ivan Pavao II imenovao ga je 03. kolovoza 1993. pomoćnim biskupom splitsko-makarske nadbiskupije, a za biskupa ga je 17. listopada iste godine zaredio nadbiskup Jurić, zajedno s nuncijem Giulijom Einaudijem te rimskim pomoćnim biskupom Giuseppeom Manijem. Za nadbiskupa ove iste biskupije imenovan je 21. lipnja 2000. godine, nakon što je Sveta Stolica prihvatila ostavku mons. Ante Jurića, nakon 12 godina biskupske službe i napunjenih 78 godina života. Uz druge službe u nadbiskupiji, uključujući i profesorsku, kao pomoćni biskup godine 1998. bio je na čelu splitskog Odbora za pripravu pastirskog pohoda pape Ivana Pavla II Splitu i Solinu. U Hrvatskoj biskupskoj konferenciji mons. Barišić obavlja dužnost predsjednika Vijeća za nauk vjere, člana Odbora za Veliki jubilej godine 2000. te službu delegata Hrvatske biskupske konferencije pri Biskupskoj konferenciji Bosne i Hercegovine. Mons. Marin Barišić, nakon što je 1969. godine uspostavljena splitska crkvena pokrajina i splitsko-makarska nadbiskupija, treći je nadbiskup i metropolita, a preuzeo je nadbiskupiju koja, na površini od 4.088 kvadratnih kilometara, obuhvaća oko 412.000 vjernika koji žive u 185 župa za koje se brine ukupno 200 biskupijskih i 160 redovničkih svećenika.
Marin Barišić
Marin Barišić