Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Marko Trogrlić

Rođen je 19. svibnja 1972. u Zadvarju. Studij povijesti, slavistike i povijesti srednje, južne i jugoistočne Europe završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beču, Austrija. Magistrirao (1997. god.), doktorirao (2001.god.) povijesne znanosti također na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beču. Znanstveno je istraživao i stručno se usavršavao u Beču i u Rimu. Od 1.10. 2002. godine u stalnom je radnom odnosu na Filozofskom fakultetu u Zadru, Odsjek za povijest, u znanstveno-nastavnom zvanju sveučilišnog docenta povijesti. Studentima dodiplomskog studija povijesti predaje kolegij Hrvatska povijest u 19. stoljeću. Aktivno sudjelovao na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima. Od listopada 2006. docent je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a trenutno je dekan istog fakulteta.
Marko Trogrlić
Marko Trogrlić