Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Josip Bratulić

akademik
Josip Bratulić, rođen je u Sv. Petru u Šumi, 13. veljače 1939. Gimnaziju je polazio u Pazinu, dijelom klasičnu u sjemeništu, dijelom realnu na kojoj je maturirao. Na njegov su odgoj odlučujuće djelovati msgr. Božo Milanović, ravnatelj sjemenišne klasične gimnazije, i Josip Turčinović, s kojim se družio od djetinjstva, kroz gimnazijsko školovanje i na studiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, i zatim u suradnji s Kršćanskom sadašnjosti. Nakon desetak godina rada u Staroslavenskom institutu, prešao je na Filozofski fakultet, gdje je predavao stariju hrvatsku književnost. Bio je dekan fakulteta u ratno vrijeme. U tri mandata biran je za predsjednika Matice hrvatske. Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Znanstveno se bavi kulturološkim problemima Hrvata, ali i drugih slavenskih naroda, tj. problematikom jezika, književnosti, pisama, likovnom umjetnosti. Objavio je desetak knjiga s područja svoga znanstvenog zanimanja, priredio je brojne knjige u pretisku i u kritičkom izdanju. Bio je urednik brojnih knjiga i povremenih edicija. Zajedno sa S. Damjanovićem objavio monografiju u tri sveska "Hrvatska pisana kultura od VII. do XXI. stoljeća". Sudjeluje u sličnoj ediciji "Povijest hrvatskoga jezika", od koje je izašla druga knjiga. Urednik je velike edicije HAZU-a "Hrvatska i Europa". Prijatelji i suradnici posvetili su mu zbornik o 70. rođendanu "Knjige poštujući, knjigama poštovan" (2011.). 2011. godine dobio je godišnju Državnu nagradu za znanost – za popularizaciju i promidžbu znanosti u području humanističkih znanosti. Zajedno s akademskim kiparom, akademikom Želimirom Janešom osmislio je Aleju glagoljaša od Roča do Huma. O Želimiru Janešu napisao je i opsežnu monografiju.
Josip Bratulić
Josip Bratulić