Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Ante Branko Periša

akademski slikar
Ante Branko Periša rodio se 14. listopada 1953., od oca Mile i majke Marije, rođ. Podrug, u Krkoviću, općina Skradin. Osnovnu školu završio je u Krkoviću i Bribirskim Mostinama a klasičnu gimnaziju u Sinju. Filozofsko-teološki studij završio je u Makarskoj i Zagrebu, gdje je diplomirao 1979., a za svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja zaređen je 1. srpnja 1979., u Otoku kraj Sinja. Bio je 1980. župnik Župe Pohođenja Marijina u Podaci i Župe Sv. Jurja u Drveniku. Na likovnoj akademiji Accademia Delle Belle Arti u Rimu pohađao je studij slikarstva u klasi prof. Di Coste i 1986. stekao diplomu o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju slikarstva i naslov akademskoga slikara. Predavao je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj (1986.-1999.), na Teologiji u Splitu (1991.-1999.) te na Nadbiskupijskoj klasičnoj gimnaziji Don Frane Bulića u Splitu (1996. 2003.). Danas predaje na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju (od 1986.), te radi kao vanjski suradnik na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu (od 1999.). Član je Vijeća za liturgiju i umjetnost Splitsko-makarske nadbiskupije, Hrvatskoga društva likovnih umjetnika (HDLU) u Splitu, Matice hrvatske u Splitu i Hrvatskoga kulturnoga društva Napredak u Splitu. Bavi se slikarstvom, priređuje izložbe, ureduje interijere crkvenoga prostora, likovno oblikuje knjige, piše znanstvene članke i rasprave o sakralnoj umjetnosti.
Ante Branko Periša
Ante Branko Periša