Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Nenad Cambj

akademik
Rođen je 21. veljače 1937. god. u Splitu, gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirao, magistrirao i doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predavao je na raznim poslijediplomskim studijima u zemlji i inozemstvu (Dubrovnik, Zagreb-arheologija i povijest umjetnosti, Zadar-arheologija, Split-zaštita spomenika kulture, Marburg/Lahn). Sudjelovao je kao suradnik i voditelj na brojnim terenskim (kopnenim i podmorskim istraživanjima). Najvažnija terenska istraživanja su: Salona, Narona, Asseria, Burnum, Zmijavci kod Imotskog. Jedan je od pionira podmorske arheologije u Hrvatskoj. Najvažnija podmorska istraživanja su: uvala Vela Svitnja i uvala Špinut u Splitu. Napisao je 14 knjiga i oko 300 znanstvenih i stručnih radova, osim toga brojne recenzije i enciklopedijske jedinice u domaćim i svjetskim enciklopedijama.
Nenad Cambj
Nenad Cambj