Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Mile Skračić

akademski slikar
MILE SKRAČIĆ rodio se 30. listopada 1933. godine u Murteru. Školu za primijenjenu umjetnost i Pedagošku akademiju završio je u Splitu, a Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu (1975.–1978.). Višekratno studijski boravi u Parizu. Od 1958. godine izlagao je na preko pedeset samostalnih izložbi te od 1960. na brojnim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je niza nagrada za slikarstvo (1968., 1969., 1975., 1976. i 1980.). Djela mu se nalaze u brojnim muzejima, galerijama i privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu. Bio je profesor na Odsjeku za likovnu kulturu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Autor je više sakralnih djela koja se nalaze po crkvama i župnim zbirkama kao: - Ražine – crkva sv. Josipa: veliki vitraj, slika Uskrsli Krist, križni put i spomenik Ivanu Pavlu II. u mozaiku - Šibenik – zbirka ordinarijata: Sv. Mihovil i druge slike - Murter – crkva sv. Mihovila: veliki triptih sa hrvatskim svecima i veliki mozaik - Kulina (BIH) – crka sv. Petra i Pavla: reljefi u drvu Sv. Petar i Sv. Pavao i postaje križnog puta - Dubrava (BIH) – Crkva Uznesenja Marijinog: veliki oltarni triptih i postaje križnog puta - Zagreb – kapela bolnice Dubrava: kameni oltar i oltarni triptih - Split – zbrika splitske katedrale
Mile Skračić
Mile Skračić