Stanko Lasić

generalni vikar dubrovačke biskupije
Dr. sc. don Stanko Lasić, generalni vikar dubrovačke biskupije, katedralni župnik u Dubrovniku, dubrovački dekan (2003.-2010.), vjeroučitelj na dubrovačkoj Gimnaziji (1996.-2010.), predavač na katehetsko-teološkim institutima u Splitu (od 1992.-1999.), Dubrovniku (1992.-1998.) i Mostaru (1989.-1991. i od 2000. do danas), član Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva (od 1994.), Hrvatskoga kulturnog društva Napredak -Dubrovnik (od 1993.) i Vijeća za obitelj Hrvatske biskupske konferencije (1995.-2000.). Predsjednik je Hrvatskoga kulturnog društva Napredak - Dubrovnik. Rođen je u Jarama pokraj Širokog Brijega 6. siječnja 1942. Klasičnu gimnaziju pohađao je u Dubrovniku, a filozofiju i teologiju studirao na Visokoj bogoslovnoj školi u Zadru i Centralnoj bogoslovnoj školi u Splitu. Teologiju je diplomirao na Rimokatoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1974., magisterij teoloških znanosti stekao je 1979. na istom fakultetu, a moralnu je teologiju doktorirao 1984. na Alfozijanskoj akademiji Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu. Doktorska je diploma nostrificirana u Hrvatskoj 12. ožujka 1993. Za prezbitera Dubrovačke biskupije zaređen je 29. lipnja 1967. Bio je bilježnik Biskupskoga ordinarijata u Dubrovniku (1968.-1971.), župnik Smokvice (1971.-1990.) i Čare na Korčuli (1976.-1990.), a od 23. listopada 1990. župnik je gradske ili katedralne župe Gospe Velike u Dubrovniku. Za vrijeme rata organizirao je duhovni život u najvećem skloništu u Državi – tvrđavi Revelin, djelovao u Crvenom križu te se tijekom blokade Dubrovnika i u poratnoj bijedi angažirao na dopremi i raspodjeli humanitarne pomoći kroz župni Caritas. Od 1976. do 1992. vodio je permanentno obrazovanje dubrovačkog svećenstva kroz mjesečne studijske dane. Svake godine organizira hodočašće mladih Dubrovčana papi u Rim. U Smokvici je potaknuo i vodio gradnju pastoralnoga centra, a u Čari mjesnoga zvonika. Za dubrovačku katedralu dao je napraviti umjetnički ciklus postaja križnoga puta. Godine 1978. u Smokvici je priredio znanstveni skup o teologu, pjesniku i povjesničaru Jakovu Salečiću (1678.-1747.). Organizirao je susret bivših alumna Klasične gimnazije i Biskupijskoga sjemeništa u Dubrovniku 1996. te bio pokrovitelj zbornika „Religioni et bonis artibus“ o toj gimnaziji i sjemeništu (Dubrovnik-Zagreb, 1996., 336 str.). Supriredio je Smokvički zbornik (1998., 399 str.) i Zbornik Čare I. (1999., 412 str.). Od lipnja 1995. izdaje list katedralne župe u Dubrovniku „Naša Gospa“. Do sada su izašla 43 broja, zadnji su dostupni i na internetu. Kupio je, izgradio i gradskoj župi darovao Gospin dom, kuću za duhovne vježbe, susrete i odmor u Grgurićima kraj Slanog. Dubrovačku prvostolnicu obogatio je s više vrijednih slika. Godine 2009. objavio je monumentalno djelo: Pravo na rođenje u učenju Crkve. Dubrovački biskup mons. Mate Uzinić imenovao je katedralnog župnika dr. don Stanka Lasića vršiteljem dužnosti generalnog vikara Dubrovačke biskupije, a službu je preuzeo dana 15. veljače 2017. godine.
Stanko Lasić
Stanko Lasić