Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Nikola Stanković

svećenik, teolog
Nikola Stanković rođen je 1946. u Stanojevićima. U Družbu Isusovu je stupio 1963. Redovni studij filozofije i teologije završava u Zagrebu i Münchenu. Za svećenika je zaređen 1975. Doktorirao je filozofiju na sveučilištu Gregoriana u Rimu. Predaje filozofiju na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Uz svoje profesorske dužnosti poučavanja i bavljenja znanstvenim radom nastupa i u radijskim emisijama na Hrvatskom radiju i na Radio Mariji. Kao član Družbe Isusove dužan je svake godine obaviti osmodnevne duhovne vježbe, a dva puta je obavio i one od trideset dana. Osim toga davao je duhovne vježbe i drugim redovnicima i redovnicama te potaknut njihovim molbama izdaje knjigu razmatranja pod naslovom "Vježbanje u istini". Također je autor knjiga "Zrno vjere", "Klica nade" i "Klas ljubavi".
Nikola Stanković