Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Gaj Matić Marović

klavirist, dirigent
Rođen je 27. rujna 1983. godine, završio osnovnu glazbenu školu „B.Bersa“ u Zagrebu s glavnim predmetom glasovira kod prof. Silvane Bakije. Na klavirski odjel srednje glazbene škole „V.Lisinski“ upisao se šk.god. 1997./1998. te završio i maturirao 2002. kod prof. Penke Kaneve. U klaviru se usavršavao na Visokoj školi za glazbu „Ino Mirković“ kod prof. Marine Ambokadze, klavirsko usavršavanje nastavlja kod Dalibora Cikojevića prof. klavira na zagrebačkoj akademiji. Završio je Teoretsko-pedagoški odjel na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a sada studira dirigiranje na Prayner Konservatoriumu u Beču. Uz dirigiranje bavi se korepeticijom solo pjevača. Nastupao je na mnogim koncertima širom Hrvatske i u Beču.
Gaj Matić Marović
Gaj Matić Marović