Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Mihael Mario Tolj

Svećenik, teolog, inž. kemije
Mr. sc. dipl. ing. Fr. Mihael MARIO TOLJ O.P., rođen je 24. veljače 1975. godine u Metkoviću. Odrastao je u Orebiću gdje je završio osnovnu školu. Po završetku Srednje tehničke škole u Korčuli upisuje se 1993. godine na studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položivši sve ispite i izradivši diplomski rad na Institutu „Ruđer Bošković“ diplomira 1998. godine stekavši akademski naslov dipl. inž. kemije. Odlazi na 10 mjesečno odsluženje vojnog roka (Sinj, Šibenik, Brijuni) i osjetivši redovničko-svećenički poziv ulazi 2000. godine u Dubrovniku u novicijat Hrvatske dominikanske provincije. Položivši prve redovničke zavjete u Dubrovniku odlazi u Dominikanski studentat u Zagreb i upisuje se 2001. na filozofsko-teološki studij Katoličkog-bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Nakon četvrte godine studija poglavari ga upućuju na nastavak studija na francuskom jeziku na Teološki fakultet Sveučilišta u Fribourgu u Švicarskoj. Tamo stječe 2008. licencijat iz dogmatske teologije izradivši magistarski rad pod naslovom „Recepcija IV. puta sv. Tome Akvinskoga za dokazivanje Božje opstojnosti kod Hijacinta Boškovića OP“. Svečane redovničke zavjete položio je 2005. u Starom Gradu na otoku Hvaru. Rukopoložen je za đakona 2006. u Fribourgu po rukama švicarskog nadbiskupa Georges-Marie kardinala Cottiera OP, teloga papinskog doma Ivana Pavla II. Za svećenika ga je zaredio mons. Želimir Puljić 2007. godine u Korčuli. Po završetku školovanja asigniran je 27. II. 2008. u Dominikanski samostan Sv. Križa u Gružu. Iste godine u rujnu je imenovan župnikom Župe Sv. Križa u Gružu, a 6. studenog 2009. provincijal ga imenuje i starješinom spomenutog samostana.
Mihael Mario Tolj
Mihael Mario Tolj