Paulo Bunčuga

Fotograf
Paulo Bunčuga rođen je u Jelsi 23. studenog 1975. godine. Ono što je važno napomenuti jest da se oduvijek, još od srednje škole, bavio dokumentiranjem jelšanskih običaja, te je upravo procesija “Za Križen” odigrala veliku ulogu u njegovu daljnjem bavljenju fotografijom. Naime, svake godine fotografi iz raznih novinskih agencija su redovito izvještavali o procesiji te su se isti filmovi, koji su u njegovim očima bili predragocjeni, već nakon nekoliko dana bacali, jer su poslužili novinarskoj svrsi. Iako je godinama davao vizitke i ostavljao adrese svim fotoreporterima, da mu udijele filmske role koje se ionako bacaju kada vijest zastari, nikada nije dobio ni jedan film, iako su svi obećavali pa čak i urednici dnevnih novina i časopisa. Uvidjevši da mu nema druge nego se uhvatiti ozbiljnije fotoaparata, uspio je do danas sačuvati u slikama ovo blago hrvatske baštine, koje se neprekidno odvija iz godine u godinu. Veliku čast nošenja ferala u procesiji i pjevanja Gospina plača zamijenio je samozatajnim fotografiranjem ove pučke pobožnosti te ju je tako jedini sačuvao za buduće naraštaje. Upravo je autorove fotografi je Ministarstvo kulture koristilo za stavljanje ove velebne procesije na popis svjetskih nematerijalnih kulturnih dobara pri UNESCO-u, te su kao takve doprinjele populariziranju ove hvarske i hrvatske višestoljetne baštine. Trenutno priprema malu fotomonografi ju “Za Križen” koja izlazi u drugom tromjesečju 2010. godine.
Paulo Bunčuga
Paulo Bunčuga