Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Ivana Jovanović-Trostmann

Akademska slikarica, likovna pedagoginja
Rođena u Dubrovniku 1966. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu (kulturološki smjer pri Centru za usmjereno obrazovanje) i uporedno srednju muzičku školu. Slikarstvo upisala 1985. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu i diplomirala 1989. godine u klasi prof. Radoslava Tadića. Magisterij iz povijesti umjetnosti upisuje 1994. godine pri poslijediplomskom studiju Kultura istočne jadranske obale u Dubrovniku i magistrira u Zagrebu 2002. godine kod profesora Tonka Maroevića. Udata i majka dvoje djece (Aron i Emanuela). Od 2001. godine član HDLU-a. Od 1990. godine radi kao likovni pedagog, najprije u Biskupijskoj klasičnoj gimnaziji Ruđer Bošković, a danas u Obrtničkoj školi u Dubrovniku. Sudjelovala na više izložbi humanitarnog karaktera. S kolegicama Ivanom Selmani i Dubravkom Lošić uređivala pedijatrijski odjel Opće bolnice u Dubrovniku. Imala više skupnih i samostalnih izložbi. Samostalne izložbe: 1990. Hotel Lapad, salon „Mala Venecija“, Dubrovnik, 1995. Predvorje kazališta Marina Držića, Dubrovnik, 2000. Galerija Artur, Dubrovnik, 2006. Galerija Sebastian, Dubrovnik, 2008. Gift and art shop Medusa, Dubrovnik, 2008. Plavi dvorac, Cetinje, 2008. Galerija Most, Podgorica i 2010. Galerija Kula, Split. Skupne izložbe: 1990. Umjetnička galerija Dubrovnik, 1991. Galerija Studio, Dubrovnik, 1992. Bonn, Kammerspielle-Bad Gotesberg, 1992. Foyer kazališta Marina Držića, Dubrovnik, 1994. Foyer kazališta Marina Držića, Dubrovnik, 2002. Galerija Ranjina, Dubrovnik, 2004. Predvorje kazališta Marina Držića, Dubrovnik, 2005. Galerija Ranjina, Dubrovnik, 2006. Galerija Artur, Dubrovnik, 2007. Galerija Artur, Dubrovnik i 2008. Galerija Artur, Dubrovnik.
Ivana Jovanović-Trostmann
Ivana Jovanović-Trostmann