„Muka po Ivanu” (BWV 245), Johann Sebastian Bach – oratorij za soliste, zbor i orkestar

„Muka po Ivanu” (BWV 245), Johann Sebastian Bach – oratorij za soliste, zbor i orkestar
Split, 18. ožujak - 20:00
crkva Gospe od Zdravlja

Sudjeluju: Vokalni ansambl Antiphonus: Anabela Barić, Monika Cerovčec, Ana Jembrek, Marta Lončar - soprani; Martina Borse, Vesna Batistić, Franko Klisović, Vesna Matana - alti; Ivan Bingula, Srdjan Berdović, Siniša Galović - tenori; Boris Rener, Sreten Manojlović, Tomislav Fačini - basi; Solisti: Robert Bartneck - Evanđelist i arije tenora; Sreten Manojlović - Isus i arije basa; Tomislav Fačini - Pilat; Monika Cerovčec, Anabela Barić, Martina Borse, Franko Klisović - arije; Orkestar: Mojca Jerman, Helga Korbar - violine; Hiwote Tadesse - viola; Lea Sušanj Lujo - violončelo; Domen Marinčič - violone; Ana Benić, Eleonora Biščević - poprečne flaute; Stjepan Nodilo, Manuela Maria Mitterer - oboe/oboe d’ amore; Izidor Erazem Grafenauer - lutnja; Pavao Mašić - pozitiv; Umjetničko vodstvo: Tomislav Fačini

Johann S. Bach, jedan od najvećih skladatelja svih vremena, skladao je Muku po Ivanu, koja je praizvedena u prvoj verziji 1724. godine u Leipzigu, a kasnije je doživjela još nekoliko prerada prema zamislima samoga skladatelja. Sadržaj raspoređen u četrdeset brojeva uglavnom se temelji na biblijskom tekstu Muke po Ivanu, a ime libretista ostalih dijelova nepoznato je sve do danas. Za komentare događaja Bach je koristio korale uglazbivši ih na osebujan način.

Podijeli: