Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

"O Isuse izranjeni" - meditacija nad posljednjim Isusovim riječima s križa

"O Isuse izranjeni" - meditacija nad posljednjim Isusovim riječima s križa
Šibenik, 9. travanj - 20:00
katedrala sv. Jakova, Šibenik

Meditaciju predvodi: mons. Marinko Mlakić Pjevaju: Pivači sv. Jakova, Šibenik Evanđelja nam donose sedam posljednjih Isusovih riječi s križa: 1.”Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!“ (Lk 23,34) 2.”Zaista, kažem ti, danas ćeš biti sa mnom u raju!“ (Lk 23,43) 3.”Ženo, evo ti sina! Zatim reče učeniku: Evo ti majke!“ (Iv 19,26-27) 4.”Eloi, Eloi, lama sabakthani!“ - što znači: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“ (Mk 15,34) 5.”Žedan sam!“ (Iv 19,28) 6.”Završeno je!“ (Iv 19,30) 7.”Oče, u ruke tvoje povjeravam duh svoj!“ (Lk 23,46)

Podijeli: