Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Koncert zborova "Schola cantorum" i "Cantores Maruli"

Koncert zborova "Schola cantorum" i "Cantores Maruli"
Split, 21. ožujak - 19:00
Katedrala sv. Duje

Voditelj zborova: mo. Blaženko Juračić

Program koncerta podijeljen je u dvije tematske cjeline. U prvoj se interferiraju dva međusobno isprepletena stila u pleteru svete Riječi, a u različitim izričajima gregorijanskog pjevanja: modalnosti i jednoglasja, te glagoljaškog pjevanja: tonalnosti i višeglasja, u čvrsto organiziranim tonusima sa jasno strukturiranim zapjevima, tenorom i završnim kadencama. Gregorijanske forme su u širokoj lepezi izričaja, preko himana, introitusa, ofertorija, sekvencija, te raznih psalmodijskih formi. Osobito se ističu marijanske antifone svojom jednostavnošću u neumatsko melizmatičkim izričajima.

Podijeli: