Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Koncert duhovnih skladbi u izvedbi dubrovačkih klapa i crkvenih zborova

Koncert duhovnih skladbi u izvedbi dubrovačkih klapa i crkvenih zborova
Dubrovnik, 21. ožujak - 20:00
crkva Male braće

(U suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom) Sudjeluju: Zborovi: Crkveni zbor župe sv. Križa iz Gruža, Crkveni zbor župne crkve sv. Nikole u Čilipima, Katedralni madrigalisti, Dubrovački komorni zbor, Ženski pjevački zbor “Marija” crkve sv. Ignacija – Jezuiti, Djevojački zbor Amorete Klape: Subrenum (m), Atlant (m), Skontradura (ž), Amfora (ž) Priredio: Krešimir Magdić I ove godine je, nastavljajući tradiciju, dubrovački skladatelj i istraživač glazbene baštine i dalmatinskih narodnih napjeva Krešimir Magdić organizirao nastup ponajboljih dubrovačkih klapa i crkvenih zborova koji će u prekrasnom ambijentu franjevačke crkve Male braće izvesti poznate duhovne skladbe.

Podijeli: