Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

“Requiem” (G. Fauré) i “Pjesma sv. Vlaha” (obr. Tomislav Fačini) – korizmeni koncert Dubrovačkog komornog zbora i Dubrovačkog simfonijskog orkestra

“Requiem” (G. Fauré) i “Pjesma sv. Vlaha” (obr. Tomislav Fačini) – korizmeni koncert Dubrovačkog komornog zbora i Dubrovačkog simfonijskog orkestra
Dubrovnik, 19. ožujak - 19:30
katedrala

Dirigent: Frano Krasovac Kao skladatelj Gabriel Fauré bio je svestran (orkestralna i dr. instrumentalna djela, glazbeno-kazališna djela, vokalna i crkvena glazba), a najbolje su mu skladbe iz područja komorne, glasovirske i vokalne glazbe: ciklusi solo pjesama i pojedinačne solo pjesme, nokturni i preludiji za glasovir, 2. glasovirski kvintet, violinska sonata te posebno uspjeli i često izvođeni Requiem (1887.–1900.).

Podijeli: