"Stabat Mater dolorosa" - Giovanni Battista Pergolesi

"Stabat Mater dolorosa" - Giovanni Battista Pergolesi
Šibenik, 30. ožujak - 19:30
Crkva sv. Frane

Sudjeluju: Gudački kvartet: Ivan Novinc, violina, Tamara Petir, violina, Lucija Brnadić,viola, Neva Begović, violončelo, Pavao Mašić, čembalo, Adela Golac Rilović, sopran, Nera Gojanović Kljajić, mezzosopran. Himan "Stabat Mater" nastao je krajem 13. stoljeća i to najprije kao dio liturgije, ali se također pjevao na raznim molitvenim sastancima. Od 1727. godine dekretom pape Benedikta XIII ova se pjesma pjevala o blagdanu Gospe žalosne l5. rujna. Ranije se smatralo da je tu pjesmu napisao Jakopone, no moguće je da je njezin autor sveti Bonaventura. Pjesma opisuje Marijine boli kod Kristovog raspeća.

"Stabat Mater" su skladali Caldara, Scarlatti, Palestrina, Vivaldi, Verdi, Bocherini, Haydn i mnogi drugi a svakako najpoznatiji i najizvođeniji je "Stabat Mater" Giovannija Battiste Pergolesija (1710.-1736.).

Podijeli: