Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

„Meštrovićeva pasija“ - dan otvorenih vrata u Meštrovićevim Crikvinama-Kaštilcu i Galeriji Meštrović u Splitu

„Meštrovićeva pasija“ - dan otvorenih vrata u Meštrovićevim Crikvinama-Kaštilcu i Galeriji Meštrović u Splitu
Split, 8. travanj - 12:00
Meštrovićeve Crikvine-Kaštilac, Galerija Meštrović

Stručno vodstvo kroz program: fra Ante Branko Periša, akademski slikar i predavač kolegija sakralne umjetnosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu; Andro Krstulović Opara, ravnatelj Muzeja Ivana Meštrovića Stučno vodstvo traje cca 60 minuta – započinje posjetom Meštrovićevim Crikvinama - Kaštilcu u 12 sati. Ulaz je besplatan.

Galerija Meštrović utemeljena je Meštrovićevom Darovnicom hrvatskome narodu 1952. godine kojom umjetnik poklanja svoje umjetnine i galeriju – ladanjsku vilu na Mejama i posjed zvan Crikvine u Splitu. Meštrović je svoj značajni opus, ciklus prikaza Kristova života stvarao gotovo cijeli život, da bi ga prikazao u za to sagrađenoj crkvi Sv. Križa u obnovljenome kompleksu Crikvine-Kaštilac. Muzeji Ivana Meštrovića su ustanova koja skrbi o brojnim poklonjenim i sakupljenim djelima te dokumentaciji vezanoj za život i rad našega velikana umjetnosti, a svoju djelatnost obavljaju i u Atelijeru Meštrović u Zagrebu te Crkvi Presvetoga Otkupitelja kod Otavica.

Podijeli: