Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

"Sakralna baština Imote" - obilazak arheoloških lokaliteta imotske krajine

"Sakralna baština Imote" - obilazak arheoloških lokaliteta imotske krajine
Split, 24. ožujak - 09:00
Polazak s kolodvora u Sukoišanskoj ulici

Obilazak završava sudjelovanjem u dramskom prikazu Muke Kristove na ulicama grada Imotskog. Plan izleta: 9.00 Polazak autobusom ili vlastitim automobilima iz Splita (Sukoišanska ulica) 10.00-11.00 Dobranje (Vuletića sklop s crkvicom sv. Ivana Nepomuka, župna crkva sv. Ivana) 11.00-12.00 Cista Velika (Crkvine, arheološki lokalitet, župna crkva sv. Jakova, Crljivica - kasnosrednjovjekovno groblje sa stećcima) 13.00-15.00 Lokvičići-Proložac (Prološko blato s otočićem Manastirom, crkva sv. Mihovila u Postranju, crkva Velike Gospe i Zelena katedrala na Durmiševcu, arheološko nalazište i crkva na Opačcu) 16.00-17.00 Gorica (crkva sv. Stipana Prvomučenika, arheološko nalazište i Muzejska zbirka) 18.00 Imotski (Cvjetnica, misa u crkvi sv. Frane) 19.00-21.00 Imotski (dramski prikaz Muke Kristove na otvorenom) 21.00 polazak iz Imotskog prema Splitu Stručno vodstvo: Ljubomir Gudelj, povjesničar umjetnosti i kustos Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika Suorganizator: Skladgradnja d.o.o., Split Broj mjesta u autobusu je ograničen, predbilježbe za ovaj obilazak poslati nakon 16. ožujka 2013. na mail: verbum@verbum.hr ili telefonom na 021/340-260.

Podijeli: