Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

"Miserere nobis" - korizmeni koncert orguljaša Johanna Schmelzera

"Miserere nobis" - korizmeni koncert orguljaša Johanna Schmelzera
Split, 23. ožujak - 19:00
Katedrala sv. Duje

Izvodi: Johann Schmelzer, crkveni glazbenik, zborski pedagog i orguljaš (Koblenz-Njemačka) Na programu su djela J. S. Bacha, F. Mendelssohna i J. Schmelzera koja svojim harmonijama i melodijskim linijama na poseban se način suživljuju sa korizmenim vremenom i Kristovom mukom.

Program koncerta: 1.Johann Sebastian Bach (1685-1750): Zbor "Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen" Iz Muke po Mateju (BWV 244,1) Obrada za orgulje: Johann Schmelzer Preludij u h – mollu (BWV 544) Aria "Smiluj se" iz Muke po Mateju (BWV 244,47) Obrada za orgulje: Marc Boniteau Fuga u h–mollu (BWV 544) 2. Johann Schmelzer (*1969): Improvizacija: "Isus ulazi u grad Jeruzalem" 3. Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Sonata I, Op. 65, 1 -Allegro moderato e serioso -Adagio -Andante Recitativo -Allegro assai vivace

Podijeli: